Hodnocení vývoje laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie v ČR za posledních 10 let na základě dat z Národního registru komplikací gynekologické laparoskopie


Evaluation of the Development of Laparoscopically-Assisted Vaginal Hysterectomy in the Czech Republic over the Last 10 Years Based on the Data of the National Registry of Gynecology Laparoscopy Complications

Objective:
To survey the performance of laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH) and other gynecologic laparoscopic operations performed in the Czech Republic. This series covers a period of 10 years, in which 23889 LAVH was performed.

Design:
Retrospective study (Canadian Task Force classification II-3).

Methods:
Two questionnaires were sent each year to more then one hundred of clinics performing laparoscopic gynecologic operations.

Results:
In 2005, 52% of clinics responded with a total of 4062 LAVH operations. The most frequently reported indication for LAVH in 2005 were uterus myomatosus (58%), uterine bleeding (18%) and adnexectomy (9%). The overall complication rate in 2005 during LAVH was 6,9% (n=280), the rate of complications requiring laparotomy was 3,9% (n = 161). Increased experience with LAVH over last 10 years has had two consequences: a significant drop in the number of complications (14,7% in 1996 and 6,9% in 2005) and a drop in the mean time of duration of an operation (101 minutes in 1996 and 82 minutes in 2005).

Conclusion:
LAVH is replacing abdominal hysterectomy, which means significantly less discomfort and shorter hospital stay for patients.

Key words:
National Registry of Complications, laparoscopically-assisted vaginal hysterectomy (LAVH), laparoscopic hysterectomy (LH), total laparoscopic hysterectomy (TLH), laparoscopic supravaginal hysterectomy (LSH), laparoscopically-assisted radical hysterectomy (LAVRH)


Autoři: Z. Novotný 1;  M. Králíčková 1;  V. Smitková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, vedoucí pracoviště doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Správa informačního systému FN, Plzeň 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 109-112
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Sledování provádění laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie (LAVH) a ostatních gynekologických laparoskopických operací (počtu, indikací, komplikací atd.). Za 10 let činnosti registru bylo sledováno celkem 23 889 LAVH.

Typ studie:
Retrospektivní studie (Canadian Task Force classification II-3).

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologická pracoviště České republiky, provádějící laparoskopické operace.

Metodika:
Dva dotazníky byly každoročně rozeslány více než stovce pracovišť v ČR.

Výsledky:
V roce 2005 odpovědělo celkem 52 % pracovišť, které provedly 4062 LAVH. Mezi nejčastější indikace k LAVH v roce 2005 patřil uterus myomatosus (58 %), děložní krvácení (18 %) a adnexektomie (9 %). Celkové procento komplikací při LAVH bylo 6,9 % (n = 280), procento konverzí v laparotomii bylo 3,9 % (n = 161). Zvyšující se zkušenost s LAVH měla během posledních 10 let dva důsledky: signifikantní pokles v počtu komplikací (14,7 % v roce 1996 a 6,9 % v roce 2005) a též pokles průměrné operační doby (101 minut v roce 1996 a 82 minut v roce 2005).

Závěr:
Počet provedených LAVH v současné době převyšuje počet abdominálních hysterektomií. LAVH znamená významně menší diskomfort a kratší dobu hospitalizace pro pacientky.

Klíčová slova:
Národní registr komplikací, laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH), laparoskopická hysterektomie (LH), totální laparoskopická hysterektomie (TLH), laparoskopická supravaginální hysterektomie (LSH), laparoskopicky asistovaná radikální hysterektomie (LAVRH)


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se