Synechia vulvae infantum – výskyt na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a FN na Bulovce v období let 2001 až 2005


Synechia Vulvae Infantum – Incidence on Department of Obstetric/Gynaecology, Teaching Hospital Na Bulovce, the First Medical Faculty of Charles University in Prague, Czech Republic from 2001 through 2005

Objective:
The aim of this study is to discuss incidence and treatment of synechia vulvae at our Institute in the five years period.

Design:
Retrospective analysis.

Settinng:
Department of Obstetrics/Gynaecology, Teaching Hospital Na Bulovce, the First Medical Faculty of Charles University in Prague.

Methods:
We performed a retrospective analysis of our set of patients treated at our Institute from 2001 through 2005. We assessed age, type of synechia, symptoms and treatment.

Results:
We treated 108 cases of synechia vulvae in 83 patients, 16 cases were relapsing. Most patients were in the group of less than 3 years of age. Almost 64% of all cases were incidental findings of paediatrician. Our set comprised of posterior fusion (79% of patients), subtotal posterior fusion (14%) and the rest was anterior or middle fusion. 87% of all labial fusions were disintegrated without any need of anaesthesia.

Conclusion:
Our results confirmed high prevalence of posterior labial fusion; most of our cases were treated without any need of anaesthesia.

Key words:
synechia vulvae infantum, prevalence, treatment, anaesthesia


Autoři: V. Jarešová;  V. Hrochová;  O. Šottner;  M. Halaška
Působiště autorů: Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a FN na Bulovce, Praha přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 131-135
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Tato studie představuje výskyt synechií a jejich léčbu na naší klinice v pětiletém období.

Typ studie:
Retrospektivní rozbor ošetřených pacientek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice na Bulovce, Praha.

Metodika:
Provedli jsme zpětné zhodnocení souboru pacientek ošetřených na naší klinice v letech 2001 až 2005. Hodnoceno bylo věkové složení souboru, typ synechie, symptomatičnost a způsob léčby.

Výsledky:
V tomto období bylo na naší klinice ošetřeno celkem 108 synechií u 83 dětských pacientek, v 16 případech se jednalo o recidivu. Největší výskyt byl zaznamenán ve věkové skupině do 3 let. Téměř 64 % případů bylo zjištěno náhodně dětským lékařem. V 79 % případů se jednalo o zadní synechii, ve 14 % o synechii subtotální dorzální, zbytek tvořila synechie přední a střední. Celkem 87 % konglutinací bylo rozrušeno bez anestezie.

Závěr:
Naše výsledky potvrdily vysoký výskyt zadní synechie; většina případů byla s dobrým výsledkem ošetřena bez nutnosti použití anestezie.

Klíčová slova:
synechia vulvae infantum, výskyt, léčba, anestezie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se