Intrahepatická cholestáza těhotných – doporučené postupy léčby, vedení těhotenství a porodu


Intrahepatic Cholestasis in Pregnancy – Guidelines of Treatment

Objective:
The introduction of the guidelines of treatment of intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) into the clinical praxis.

Methods:
The procedures were elaborated on the basis of meta-analysis of published trials engaging in this tissue and based on results authors’ randomised prospective study.

Results:
The guidelines for treatment of ICP introduce the assessment of serum values of bile acids in diagnostics as the most important indicator of foetal hazard. They introduce the ursodeoxycholic acid as the standard in the treatment of ICP. The concentration of moderate and severe cases into the perinatology centres is recommended. In general, the termination of pregnancy after reaching the safety maturity of the fetus is recomanded.

Key words:
intrahepatic cholestasis in pregnancy, bile acids, ursodeoxycholic acid


Autoři: T. Binder 1;  P. Salaj 2;  T. Zima 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav hematologie a krevní transfuze l. LF UK a VFN, Praha, ředitel prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 2;  Ústav klinické biochemie l. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 94-98
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Doporučené postupy v léčbě intrahepatální cholestázy těhotných (intrahepatic cholestasic of pregnancy- ICP) – zavedení do klinické praxe.

Metody:
Postupy byly vypracovány na základě metaanalýzy publikovaných prací zabývajících se danou problematikou a na základě výsledků randomizované prospektivní studie autora.

Výsledky:
Doporučné postupy léčby ICP zavádějí do diagnostiky stanovení sérových koncentrací žlučových kyselin jako nejzávažnějšího indikátoru ohrožení plodu. V léčbě zavádějí jako standard užití ursodeoxycholové kyseliny. Doporučeno je soustředit středně těžké a těžké formy onemocnění do perinantologických center. Po dosažení bezpečné maturity plodu je doporučeno těhotenství ukončit.

Klíčová slova:
intrahepatická cholestáza těhotných, žlučové kyseliny, kyselina ursodeoxycholová


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se