Biochemické aspekty těhotenské cholestatické hepatózy


Biochemical Parameters of the Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 2nd Medical School Charles University and Teaching Hospital Motol, Prague, Department of Clinical Biochemistry, General Teaching Hospital and lst Medical School Charles University, Prague.

Aim of the study:
To asses the biochemical parameters of the intrahepatic cholestasis of pregnancy from the viewpoint of their importance for establishmnet of the diagnosis, seriousness and progress of the illness with special aspect of the possible compromise of the foetus. To asses if the examination of the serum levels of serotonin could contribute the objectification of the seriousness of the skin pruritus.

Methodology:
From January1999 till June 2005 at two Prague perinatology centres was the ICP diagnosed in 269 from 29 890 pregnant women. In 78 of them the manifestation of the signs of illness was appreciated as moderate or severe and they appeared before the finished 36th gestational week. These women underwent the treatment. Of the biochemical parametres we monitored in these women the dynamic serum values of AST, ALT, ALP, GMT and bilirubin in 7 day intervals. The serum levels of bile acids were assessed at the beginning of the treatment and at the time of labour. We also assessed the serum levels of bile acids in cord blood immediately after the labour. In 22 women with ICP we monitored the serum levels of serotonin and ALP isomers. The control suite comprised 20 healthy pregnant women.

Results:
In severe cases the serum levels of AST and ALT reached even 50 multiple of regular values and bile acids values cross over 100 μmol/l. The serum levels of bilirubin, GMT and ALP were statistically significantly elevated compared with controls. The serum levels of serotonin did not differ from the levels of the controls. The incidence of severe cases did not reached even 5% of ICP, moderate cases occurred in 25%.

Conclusions:
For the precise assignment diagnosis and prognosis of the illness ICP with the aspect on the foetus condition is the examination of the serum levels of bile acids essential. All monitored biochemical parameters were positively influenced by the treatment with ursodeoxycholic acid. The exception represents the total value of ALP which persists high untill the labour. Serotonin and its serum levels are not applicable marker to the objectivization of the seriousness of the skin pruritus.

Key words:
intrahepatic cholestasis of pregnancy, liver enzymes, bile acids, serotonin, alkaline phosphatase


Autoři: T. Binder 1;  T. Zima 2;  L. Vítek 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Ústav klinické biochemie l. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 90-94
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, Ústav klinické biochemie l. LF UK a VFN, Praha.

Typ studie:
Randomizovaná srovnávací prospektivní studie.

Cíl studie:
Posoudit biochemické ukazatele intahepatální cholestázy těhotných z hlediska jejich významu pro stanovení diagnózy, závažnosti a vývoje onemocnění se speciálním zřetelem na možné ohrožení plodu. Posoudit, zda vyšetření sérové koncentrace serotoninu může přispět k objektivizaci závažnosti kožního pruritu.

Metodika:
V rozmezí leden 1999 až červen 2005 byla u 269 z 29 890 těhotných na dvou pražských perinatologických centrech diagnostikována intrahepatální těhotenská cholestáza. U 78 z nich byly projevy onemocnění hodnoceny jako středně těžké nebo těžké a objevily se před ukončeným 36. gestačním týdnem. Tyto ženy se podrobily léčbě. Z biochemických ukazatelů jsme u těchto žen sledovali v týdenních intervalech dynamiku sérových hodnot AST, ALT, ALP, GMT a bilirubinu. Na počátku léčby a v době porodu jsme sledovali sérové koncentrace žlučových kyselin. Hodnoty žlučových kyselin jsme stanovovali i v séru pupečníkové krve bezprostředně po porodu. U 22 žen s ICP jsme stanovili sérové koncentrace serotoninu a izomery ALP, kontrolní soubor tvořilo 20 zdravých těhotných žen.

Výsledky:
Sérové hodnoty AST a ALT dosahovaly u těžkých případů až 50násobku normálu a žlučové kyseliny dosáhly hodnoty přes 100 μmol/l. Hodnoty bilirubinu, GMT a ALP byly ve srovnání s kontrolami statisticky významně zvýšené. Všechny biochemické ukazatele byly pozitivně ovlivněny léčbou UDCA, výjimku představovaly hodnoty ALP, které zůstaly vysoké až do porodu. Incidence těžkých případů nedosáhla ani 5 % ICP, středně těžké případy se objevily asi ve 25 %. Sérové hodnoty serotoninu se nelišily od koncentrace zdravých těhotných.

Závěry:
Pro přesné stanovení diagnózy a prognózu onemocnění ICP je s ohledem na plod nezbytné vyšetření sérových hodnot žlučových kyselin. Všechny biochemické parametry ICP jsou příznivě ovlivněny léčbou ursodeoxycholovou kyselinou. Výjimku představují hodnoty ALP. Serotonin a jeho sérové hodnoty nejsou vhodným markerem k objektivizaci závažnosti kožního pruritu.

Klíčová slova:
intrahepatická cholestáza těhotných, jaterní enzymy, žlučové kyseliny, serotonin, alkalická fosfatáza


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se