Detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu kombinovanou metodou s užitím nanokoloidu technecia Tc99 a patentní modři


Sentinel Node Detection in Early Stage of Cervical Carcinoma Using 99mTc-nanocolloid and Blue Dye

Objective:
The aim of the study was to analyse the feasibility of intraoperative sentinel lymph nodes (SLN) detection using gamma detection probe and blue dye in patients undergoing radical hysterectomy for treatment of early stage of cervical cancer.

Desing:
Prospective case observational study.

Methods:
In the period from May 2004 to February 2006 77 patients with early stage of cervical cancer who underwent a radical surgery were included into the study. Patients were divided into three groups according to the tumour volume. First group consists of patients FIGO IA2 and FIGO IB1 with tumour diameter less than 2 cm, second group tumours FIGO IB1 with tumour diameter more than 2 cm and third group stadium IB2. SLN was detected by blue dye and Tc99. Preoperative lymphoscintigraphy was done after Tc99 colloid injection, intraoperative detection was performed by visual observation and by hand-held gamma-detection probe. SLN were histologically and immunohistochemically analysed.

Results:
A total number of 2764 lymph nodes with an average 36 and 202 SLN with an average 2.6 were identified. The SLN detection rate was 94.8% per patient and 85.1% for the side of dissection and depends on the tumor volume. SLN were identified in obturator area in 48%, in external iliac area in 15%, in common iliac and internal iliac both in 9%, in interiliac region in 8%, in praesacral region in 6% and in parametrial area in 5%. Metastatic disease was detected in 31 patients (40.2%), metastatic involvement of SLN only in 12 patients (15.6%). False negative rate was 2.6%, sensitivity and negative predictive value calculated by patient were 92.3 % and 95.7 %.

Conclusions:
Intraoperative lymphatic mapping using combination of technecium-99-labeled nanocolloid and blue dye are feasible, safe and accurate techniques to identified SLN in early stage of cervical cancer.

Key words:
cervical cancer, sentinel node, radical surgery


Autoři: L. Ševčík 1;  J. Klát 1 ;  P. Gráf 1;  P. Koliba 1 ;  R. Čuřík 2;  O. Kraft 3
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FN Ostrava, přednosta doc. MUDr. P. Koliba, CSc. 1;  Ústav patologie FN Ostrava, přednosta MUDr. R. Čuřík 2;  Klinika nukleární medicíny FN Ostrava, přednosta MUDr. O. Kraft, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(2): 120-125
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo ověřit možnost předoperačního mapování sentinelových uzlin (SLN) lymfoscintigrafií a možnost peroperační detekce SLN po kombinovaném značení lymfotropním barvivem a radioaktivním koloidem u pacientek s časným stadiem cervikálního karcinomu podstupujících radikální chirurgickou léčbu.

Typ studie:
Klinická prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice v Ostravě.

Metodika:
Od května 2004 do února 2006 bylo do studie zařazeno 77 pacientek s časným stadiem cervikálního karcinomu, u kterých byla provedena radikální operace podle Wertheima-Meigse. Pacientky byly rozděleny podle velikosti nádoru do tří skupin, do první skupiny byly zařazeny nádory FIGO stadia IA2 a stadia IB1 s velikostí menší než 2 cm, do druhé skupiny byly zařazeny nádory FIGO stadia IB1 velikosti více než 2 cm a stadia FIGO IIA, do třetí skupiny byly zařazeny nádory stadia FIGO IB2. Po aplikaci techneciem značeného koloidu byla předoperačně provedena statická scintigrafie, peroperačně byly SLN detekovány vizuálně po aplikaci lymfotropního barviva a měřením radioaktivity ruční gama sondou. SLN byly zpracovány ultramikrostagingovou technikou s využitím imunohistochemického vyšetření.

Výsledky:
Celkem bylo získáno 2764 lymfatických uzlin (LN), průměrně 36 na pacientku a 202 SLN s průměrem 2,6 uzliny na pacientku. Úspěšnost detekce SLN byla 94,8 % na pacientku, resp. 85,1 % na stranu. Metastatické postižení lymfatických uzlin bylo zjištěno u 31 pacientek (40 %), z toho metastatické postižení pouze SLN bylo zjištěno u 12 pacientek (15,6 %). V 48% byly SNL identifikovány v oblasti supraobturatorní fosy, v 15% v oblasti zevních ilických cév, v 9% v oblasti společných a vnitřních ilických

cév, v 8 %v oblasti interilické, v 6 % v oblasti sakrální a v 5 % v parametriích. Senzitivita byla 92,3 %, negativní prediktivní hodnota 95,7 % a falešná negativita 2,6 %.

Závěr:
Kombinovaná peroperační detekce SLN lymfotroponím barvivem a techneciem značeným koloidem je vhodná a přesná metoda ke stanovení lymfogeního šíření cervikálního karcinomu a k vyhodnocení stavu LN jako nejdůležitějšího prognostického faktoru nemoci.

Klíčová slova:
karcinom děložního čípku, sentinelová uzlina, radikální chirurgická léčba


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2007 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se