Česká gynekologie - Číslo 6/2012

Editorial

483
Editorial

MUDr. Martin Hofman


484
Úloha leptinu v lidské reprodukci (anorexie, bulimie)

L. Pilka, D. Rumpík, R. Pilka

486
Dehiscencia laparotómie po hysterektómii – manažment hojenia rany

D. Karasová, M. Haško, K. Žiaková, P. Žúbor, A. Mikolajčík

492
Výskyt infekcie u novorodencov SAG pozitívnych matiek v závislosti na peripartálnej antibiotickej profylaxii a spôsobe pôrodu

M. Szetei, I. Borek, V. Unzeitig, V. Marček

498
Možnosti ultrazvukové predikce placenta accreta v klinické praxi

Z. Žižka, P. Beitlová, P. Hubka, T. Fait, P. Drahorádová, P. Calda

502
Nové technologie a perspektivy analýzymetabolomu embrya

I. Crha, A. Mádr, J. Musilová, Z. Glatz, J. Žáková, P. Ventruba

507
3D MR-based brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního hrdla – časné klinické výsledky

M. Doležel, J. Vaňásek, K. Odrážka, T. Kroulík, K. Kudelka, M. Tichý, M. Košťál, Z. Vocásek

513
Moderní chirurgická a biologická léčba karcinomu prsu

V. Weinberger, L. Minář, D. Brančíková

521
Monochoriální biamniální gemini se společným žloutkovým váčkem při UZ vyšetření v I. trimestru –je zde zvýšené riziko vrozené vývojové vady?

M. Poláková, L. Zetová, R. Vlk, Š. Vejvalková

524
Subjektivní hodnocení vlastního zdraví a jeho souvislosti. Populační studie gravidních žen v Brně

M. Bouchalová, L. Kukla, P. Okrajek

540
Follow-up po léčbě karcinomu ovaria –opravdu bez Ca 125?

P. Freitag

543
Srovnání vybraných parametrů oxidačního stresu ve folikulární tekutině u žen s poruchou plodnosti a u zdravých fertilních dárkyň oocytů

V. Babuška, M. Čedíková, D. Rajdl, J. Racek, N. H. Zech, L. Trefil, A. Mocková, Z. Ulčová-Gallová, Z. Novotný, M. Králíčková

548
Konzervativní postup v léčbě placenta accreta – dvě kazuistiky

L. Trýbová

552
Jak dál s naším porodnictvím?

A. Roztočil

555
Bezpečnost domácích porodů a medicína založená na důkazech

P. Křepelka, P. Velebil

558
Domácí porody v České republice

I. Königsmarková

566
Štruktúrny základ transportnej funkcie vajíčkovodu

M. Kajanová, Ľ. Danihel, Š. Polák, M. Miko, L. Urban, T. Bokor, I. Varga

572
Postižení vývoje dětí s nízkou porodní hmotnostíve 24 měsících korigovaného věku, narozených v České republice v letech 2000–2009

P. Zoban, I. Borek, T. Cvejnová, E. Dortová, B. Fišárková, J. Hálek, M. Hanzl, P. Hitka, J. Lukášková, H. Martanová, M. Píšová, R. Poláčková, B. Tesařová, B. Zlatohlávková

579
Porody dětí velkých hmotností ve Fakultní nemocnici v Olomouci (1993–2010)

M. Větr

588
Endovaskulární léčba krvácení v souvislostis porodem a těhotenstvím

A. Krajina, I. Kalousek, M. Lojík, V. Chovanec, J. Raupach, J. Grepl, O. Renc, V. Řeháček, E. Čermáková

594
Rychle progredující tumor dělohy
kazuistika

C. Tsompos

597
Doporučení k předpisu kombinované hormonální antikoncepce

V. Unzeitig, P. Čepický, V. Dvořák, T. Fait, O. Hlaváčková, P. Křepelka, H. Kudělka, D. Makalová, V. Mulač, M. Novotná, J. Nový, R. Uzel

604
Obsahový rejstřík
608
Rejstřík autorů
612
Věcný rejstřík

ZPRÁVY ČGPS ČLS JEP

563
Pracovní komise pro porodnictví MZ ČR
PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ
(Péče o matku a dítě)
564
Část zápisu z jednání výboru ČGPS ČLS JEP
565
PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb.o právu petičním

Osobní zprávy

601
Vzpomínka na prim. MUDr. J. Šráčka

Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se