Pracovní komise pro porodnictví MZ ČR
PROHLÁŠENÍ ODBORNÝCH SPOLEČNOSTÍ
(Péče o matku a dítě)


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(6): 563-564
Kategorie: ZPRÁVY ČGPS ČLS JEP

České zdravotnictví může být právem hrdé na svůj systém péče o těhotné, rodičky a novorozence.

I v zahraničí vysoce oceňované tuzemské výsledky v poskytování péče o těhotné, rodičky a novorozence vznikly na podkladě dlouhodobě systematicky vybudované mezioborové spolupráce gynekologů, porodníků, neonatologů, pediatrů, genetiků, porodních asistentek a dětských sester.

Nevidíme proto důvod, proč měnit dobře fungující koncepci poskytování perinatologické péče v České republice.

Postavení porodní asistentky a lékaře nelze v naší zemi chápat jinak než jako vztah, ve kterém obě složky hrají zcela nezastupitelnou roli stran týmové spolupráce.

Jak porodní asistentky, tak i lékaři odvádějí vysoce odbornou/specializovanou činnost, a je proto na odborných společnostech obou skupin, aby dále spolupracovaly jako doposud.

Pokud budou žadatelky o perinatologickou péči minoritně vyžadovat alternativní služby, je dnes v České republice dostatek porodnických zařízení, mezi kterými si mohou zcela svobodně/demokraticky vybrat a svoje potřeby tak uspokojit.

Veškerá péče, která je poskytována matce a jejímu novorozenému dítěti v rámci novorozeneckých oddělení, je vysoce specializovaná. Zahrnuje všechny prvky komplexní péče – sledování dítěte, léčbu a prevenci patologických stavů, provádění povinných screeningových vyšetření a v neposlední řadě péči o rozvoj kojení a komplexní edukaci matky. Tento systém péče je dobře zavedený, je v zájmu matky a dítěte a přináší velmi dobré výsledky. Počet žen požadujících dobu hospitalizace kratší než 72 hodin je minimální. Pokud však matka na předčasném propuštění (případně na tzv. ambulantním porodu) trvá, potom lze dítě propustit pouze v případě, že jeho propuštění není lékařem kvalifikováno jako ohrožení života. V případě předčasného propuštění nesou rodiče za zdravotní stav dítěte plnou odpovědnost

MUDr. Vladimír Dvořák doc.

předseda

ČGPS ČLS JEP

MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

místopředseda

ČGPS ČLS JEP

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

předseda Sekce

porodnické analgezie a anestezie ČGPS ČLS JEP

prim. MUDr. Martin Čihař

místopředseda

České neonatologické společnosti ČLS JEP

MUDr. Hana Cabrnochová

předsedkyně

Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Praha, 30. října 2012

Praha, 31. října 2012

Mgr. Irena Köhlerová, MBA

Odbor zdravotních služeb

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Prohlášení Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP

Výbor Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČLS JEP (dále jen SPAA) se zásadně distancuje od výroků pana prof. MUDr. Aleše Roztočila, DrSc., které vyjádřil ve veřejných sdělovacích prostředcích o „Prohlášení odborných společností“ v Pracovní komisi pro porodnictví MZ ČR.

Pan poslanec opakovaně veřejně sdělil, že „Prohlášení“ a ukončení práce ve výše uvedené komisi, bylo dílem jednotlivců a nikoliv kolektivním rozhodnutím členů řádně zvolených orgánů perinatologických společností v naší zemi.

Odborné stanovisko předsedy SPAA doc. MUDr. Antonín Pařízka, CSc., jakožto i způsob jeho činnosti ve výše uvedené „Pracovní komisi“, bylo plně v intencích usnesení, resp. doporučení celého výboru SPAA (jednohlasně odsouhlaseno!).

Výroky pana poslance Parlamentu ČR Aleše Roztočila hrubým způsobem znevažují demokratické principy, které v ČLS JEP, resp. jeho společnostech, zcela běžně fungují.

S pozdravem

MUDr. Jan Bláha, Ph.D.

místopředseda

Sekce porodnické analgezie a anestezie při ČGPS ČLS JEP

MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

člen výboru

Sekce porodnické analgezie a anestezie

při ČGPS ČLS JEP


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Článek Editorial

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2012 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se