Hemostasis Using Tissue Glue in Laparoscopy: Discussion and Review


Hemostasis Using Tissue Glue in Laparoscopy: Discussion and Review

Objectives:
To discusse the usefulness of tissue glue and TachoComb (TC), a new hemostypticagent which combines the advantages of two reliable hemostyptic products-collagen fleece andfibrin glue in local hemostasis during laparoscopy.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre, Hospital Kladno.Design: Review.Methods: Analysis of literary and clinical data.Results: In recent years, collagen fibers, gelatin sponges, oxidized cellulose and fibrin glue hasbeen developed, which are now widely used in postoperative hemostasis in laparoscopy. Anefficient use of these preparations shortens the duration of intervention procedures and reducespacient strain.Conclusions: Clinical studies demonstrate that hemorrhage from damage tissue important pelvicstructures can be successfully arrested and controlled using the laparoscope to apply tissue glue.At Czech study, sixteen patients have been effective treated with collagen-fibrin agent duringlaparoscopic operations. The elimination of hemorrhages after primary laparoscopic electrosur-gery and the effectiveness of this drug have been successfully tested.

Key words:
laparoscopy, tissue glue


Autoři: Z. Holub;  jun. L. Kliment
Působiště autorů: Department of Gynecology and Obstetrics, Endoscopic Training Centre Hospital Kladno Head Holub, Zdeněk, MD, PhD.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 171-173
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl:
Rozprava o užitečnosti tkáňového lepidla a TachoCombu (TC), nové hemostyptické látky,která kombinuje dvě spolehlivé hemostyptické komponenty, kolagenní vlákninu a fibrinové lepid-lo, při lokální hemostáze v laparoskopii.Typ studie: Review.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Endoskopické výukové centrum,Nemocnice Kladno.Metodika: Analýza literárních a klinických údajů.Výsledky: V poslední době byly vyvinuty: kolagenové vlákno, želatinová houbička, oxidovaná celu-lóza a fibrinové lepidla pro širší použití při zástavě pooperačního krvácení v průběhu laparosko-pie. Efektní používání těchto preparátů zkracuje délku výkonu a snižuje zátěž pacientky.Závěr: Klinické studie prokazují, že krvácení z poškozených důležitých pánevních tkáňovýchstruktur mohou být úspěšně zvládnuta a kontrolována použitím laparoskopicky aplikovanéhotkáňového lepidla. V české studii byla kombinace kolagenu a fibrinu účinně použita v průběhulaparoskopické operace u 16 pacientek. Byla testována účinnost použitých léků při zástavě krvá-cení po předchozí laparoskopické elektrochirurgii.

Klíčová slova:
laparoskopie, tkáňové lepidlo

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se