Psychosexuální vývoj a pohlavní život žen s kongenitálním adrenogenitálním syndromem


Psychosexual Development and Sex Life of Women with Congenital Adrenogenital Syndrome

Objective:
The aim of the study was to examine the psychosexual development and sexual life of 13adult women with congenital adrenogenital syndrome.Design: A clinical study.Setting: Psychiatric clinic, Gynecological clinic and Sexological institute, Medical Faculty of theCharles University in Prague.Methods: The examination was carried out using a structured interview and three tests: MF(Masculinity and feminity), SFW (Sexual function of women) and SAI (Inventory of sexual arousi-bility).Results and conclusion: It was ascertained that only about one third of the patients were coitallyactive and that the first intercourse was delayed. The results of the questionnaire SFW were in66% subnormal and an adequate sexual arousability was found only in 40% of examined persons(the test SAI).

Key words:
congenital adrenogenital syndrome, psychosexual development, sexual life


Autoři: jun. J. Raboch 1;  J. Hořejší 2;  D. Makalová 2;  J. Raboch 3
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK, přednosta prof. MUDr. J. Raboch jun., DrSc. 2 Gynekologická a porodnická klinika 2. LF UK, přednosta prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc. 3 Sexuologický ústav 1. LF UK, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 160-162
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo vyšetřit psychosexuální vývoj a pohlavní život 13 dospělých žens kongenitálním adrenogenitálním syndromem.Typ studie: Klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Psychiatrická klinika, Gynekologická klinika, Sexuologický ústav, Lé-kařská fakulta Karlovy univerzity v Praze.Metodika: Vyšetření bylo provedeno pomocí strukturovaného interview a tří dotazníků: MF (mas-kulinita a femininita), SFŽ (sexuální funkce ženy) a IVP (inventář vzrušivých podnětů).Výsledky: Bylo zjištěno, že jen necelá třetina vyšetřených žen byla koitálně aktivních a k prvnímpohlavním stykům docházelo opožděně. Hodnoty dotazníku SFŽ byly u dvou třetin subnormálnía pomocí testu IVP byla shledána přiměřená sexuální vzrušivost jen u 40 % pacientek.

Klíčová slova:
kongenitální adrenogenitální syndrom, psychosexuální vývoj, pohlavní život

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se