Vliv pH folikulární tekutiny na kvalitu


Effect of pH Follicular Fluid on the Quality and

Objective:
The aim of our study was to evaluate the role of follicular fluid pH as the marker ofquality of the human oocyte in the IVF treatment efforting to predict and to enhance the effect ofIVF treatment: oocyte quality, fertilization rate, cleavage rate, implantation rate.Design: Prospektive study.Setting: Center of assisted reproduction, Department of Gynaecology and Obstetrics, MedicalFaculty of Charles University, Pilsen.Methods: The pH of the follicular fluid was mesured in 147 IVF cycles. The oocyte quality wasevaluated according to the oocyte-cumulus-cells complex morphology during the ovum pick up,according to fertilization rate, number of recovered oocytes and recovery rate.Results: The lower pH of the follicular fluid correlated with significant higher occurence of thecycles with more then half of oocyte-cumulus complexes with normal mature morphology (P =0.026) and correlated with significant higher occurence of cycles with fertilization rate more then10% (P = 0.033).Conclusion: There was found a lower pH of the follicular fluid in the IVF cycles where the qualityof oocytes was higher.

Key words:
pH, follicular fluid, oocyte quality, in vitro fertilization, infertility


Autoři: K. Křižanovská;  Z. Ulčová-Gallová;  V. Bouše;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 134-138
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo zhodnotit význam pH folikulární tekutiny jako markeru kvalitylidského oocytu v programu IVF ve snaze předpovědět a zlepšit úspěšnost IVF léčby - kvalituoocytu, schopnost fertilizace, rýhování a implantace.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika LFUK a FN v Plzni.Metodika: Ve 147 IVF cyklech bylo měřeno pH folikulární tekutiny. Kvalita oocytu byla hodnoce-na podle vzhledu oocyt-kumulárního komplexu při odběru oocytů, podle schopnosti fertilizace,počtu a poměru získaných oocytů (recovery rate).Výsledky: Nižší pH získané folikulární tekutiny bylo doprovázeno významně vyšším výskytemcyklů s více než polovinou oocyt-kumulárních komplexů přiměřené zralosti (p = 0,026) a cyklůs fertilizací nad 10 % (p = 0,033).Závěr: U cyklů s vyšší kvalitou oocytů bylo zjištěno nižší pH folikulární tekutiny.

Klíčová slova:
pH, folikulární tekutina, kvalita oocytu, in vitro fertilizace, sterilita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se