Využití kryokonzervovaných spermií


Use of Frozen Sperm Cells in the Microaggulation Test

Objective:
The aim of this study was to find out the behavior of sperm cryopreserved in microag-glutination test (TAT).Methods: TAT using native sperm pertains to the screening methods in spermagglutinating anti-bodies. Spermatozoa cryopreserved in egg-yolk medium, just in seminal plasma or in the commer-cial made medium - Medi - Cult (Denmark) were used in this study.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Institut of Clinical Immunology and Allergo-logy Medical Faculty of Charles University, Pilsen.Results: 367 tests were performed together. It includes 108 examinations with native spermatozoa,59 with spermcryopreserved in egg-yolk medium, 109 with spermcryopreserved just in seminalplasma and 91 in Medi-Cult medium. The correspondance of results with native and cryopreser-ved sperm was found in 24% for egg-yolk medium, in 69% for seminal plasma and in 77% forcommercial medium Medi-Cult.Conclusion: The results show that spermcryopreservation in Medi-Cult medium or just in theseminal plasma are able to be used in TAT for detection of spermagglutinating antibodies.

Key words:
microagglutinating test, sperm, cryopreservation, infertility


Autoři: P. Seifertová;  Z. Ulčová-Gallová;  P. Panzner *;  K. Křižanovská;  Z. Rokyta
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (3): 138-141
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Studie byla zaměřena k využití kryokonzervovaných spermií v mikroaglutinačním tes-tu (TAT-tray microagglutination test).Metodika: TAT patří mezi screeningovou metodu vyhledávání spermaglutinačních protilátek, přikteré obvykle používáme čerstvých promytých spermií. V předkládané studii jsme použili jednaknativní spermie, jednak konzervované a to ve žloutkovém mediu, nebo jen v seminální plazměnebo konzervované v komerčním médiu Medi-Cult (Dánsko).Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav klinické imunologie a alergo-logie LF UK a FN v Plzni.Výsledky: Celkem jsme provedli 367 vyšetření (108 s nativními spermiemi, 59 se spermiemi kryo-konzervovanými ve žloutkovém médiu, 91 v médiu Medi-Cult, 109 v seminální plazmě). Při srovnání výsledků TATu s nativními a kryokonzervovanými spermiemi došlo ke shodě v metodice ve24 % pro spermie ve žloutkovém médiu, v 69 % pro spermie v seminální plazmě a v 77 % pro sper-mie v médiu Medi-Cult.Závěr: Vedle nativních spermií lze při vyšetřování spermaglutinačních protilátek použít i spermiekryokonzervované v konzervačním médiu Medi-Cult nebo kryokonzervované v seminální plazmě.Spermie uchovávané ve žloutkovém médiu jsou pro TAT nevhodné.

Klíčová slova:
mikroaglutinační test, kryokonzervované spermie, neplodnost

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se