Mentruační cyklus u dívek a mladých žen s inzulin-dependetním diabetes mellitus


Menstrual Cycle in Girls and Young Women with Insuln Dependent Diabetes Mellitus

Objective:
Menstrual cycle disorders are known to occur more frequently in patients with insulindependent diabetes mellitus (IDDM) than in general non-diabetic population. Potential risk factors were analysed.Design: An open prospective clinical study.Methods: The cohort of 96 postmenarchal IDDM patients aged 17.8 (12-27) yr. (mean, range),menarche at 13.4 (10-14.6) yr., with IDDM onset at 9.6 (0.8-17.5) yr. and duration of IDDM 8.4(0.1-26.2) yr. was followed up. Relation of menstrual cycle characteristics to metabolic control(HbA1C), body mass index (BMI), age at IDDM onset, duration of IDDM and to autoimmune thyroi-ditis was studied.Results: Menstrual cycle disorders were more frequent in IDDM patients (29/96, 30.2%), than in thegeneral non-diabetic population (11-18%, p < 0.01). Secondary ammenorrhea (in 4 patients) wasassociated with poor IDDM control, as the level of HbA1C was significantly higher 12.6 (11.8-13.1)%than in 92 girls without ammenorrhea, 10.0 (6.1-14%) (p < 0.01). On the contrary, the effect ofmetabolic control or BMI was not present in 7 patients with oligomenorrhea, or in 18 patientswith irregular cycle. Autoimmune thyroiditis was more frequent in patients with cycle disturbances (8/29, 27.6%), compared with those with regular cycles (8/67, 11.9%, p < 0.05). Early IDDM onset(before the age of 10) increased risk of delayed menarche (after the age of 15).Conclusions: Higher frequency of menstrual cycle disturbances in IDDM patients was confirmed.Poor metabolic control was a risk factor of secondary amenorrhea. Menstrual cycle disturbanceswere more frequent in patients with autoimmune thyroid disease.

Key words:
insulin dependent diabetes mellitus, IDDM, menstrual cycle, disturbances


Autoři: Ňajderová;  Martínek;  Hořejší;  Nováková;  Koloušková;  Vavřinec;  Šumník;  Lánská;  Cinek
Působiště autorů: 2. dětská klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Vavřinec CSc., Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Hach, CSc., Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 33-37
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor menstruačního cyklu u dívek a mladých žen s inzulin-dependentním diabetesmellitus (IDDM), posouzení etiologických faktorů poruch cyklu.Typ studie: Otevřená klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Endokrinologická ambulance II. dětské kliniky 2. LF UK a FN, ambulance Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN, Praha-Motol.Metodika: Rozbor menstruačního cyklu byl proveden u 96 postmenarchálních pacientek s IDDM,věk 17,8 (12 - 27) roku (průměr, rozmezí), věk menarche 13,4 roku (10-19,6), s diagnózou IDDM vevěku 9,6 roku (0,8-17,5) a trváním diabetu 8,4 roku (0,1-26,2). Hodnocen byl vztah menstruačníhocyklu k metabolické kompenzaci (HbA1c), body mass indexu (BMI), věku při onemocnění diabetem, délce léčby diabetu a k přítomnosti autoimunní tyroiditidy.Výsledky: Pacientky s diabetem měly častěji poruchy cyklu (29/96, 30,2 %), než je tomu v normálnípopulaci (11-18 %, p < 0,01). Nepravidelný cyklus mělo 18 a oligomenoreu 11 pacientek (z nich 4sekundární amenoreu). Při sekundární amenoree byl HbA1c 12,6 (11,8-13,1 %), u zbytku souboru10,0 % (6,1-14 %, p < 0,01). BMI ani HbA1c (kromě sekundární amenorey) se mezi skupinou s poruchou cyklu a s normálním cyklem významně nelišily. Výskyt autoimunní tyroiditidy byl významně vyšší u dívek s poruchami cyklu (8/29, 27,6 %), proti pacientkám s cyklem pravidelným (8/67,11,9 %, p < 0,05). Opoždění menarche (po 15. roce) mělo 11,5 % (11/96) pacientek, z nich 8 onemocnělo IDDM před 10. rokem věku.Závěr: Poruchy menstruačního cyklu byly u IDDM proti normální populaci častější. Riziko jejichvzniku dále zvyšovalo autoimunní onemocnění štítné žlázy. Sekundární amenorea souvisela sešpatnou kompenzací diabetu. Onemocnění diabetem před 10. rokem vedlo častěji k opožděnímenarche, riziko vzniku poruch menstruačního cyklu se tím nezvýšilo.

Klíčová slova:
inzulin-dependentní diabetes mellitus, IDDM, menstruační cyklus, poruchy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se