Objektivizace úniku moči během urogynekologického ultrazvukového vyšetření


Objectivization of the Laek of urine during urogynaecological Ultrasound Examination

Objective:
The objective of our study was to objectify a leak of urine during perineal ultrasoundexamination using a color doppler (CDV), and to compare it with some other ultrasound parameters.Design: A prospective, pilot study.Setting: Department of Gynecology - Obstetrics of the General Teaching Hospital and the 1stMedical Faculty of the Charles University in Prague, Apolinářská 18, 120 00 Praha 2.Methods: 20 women with stress type of incontinence were included in the study. For all women,we assessed the position and mobility of the bladder neck and we performed an examinationusing a color doppler (CDV). Thereafter, an introital examination followed to detect occurrence offunneling. Subsequently, we performed a perineal examination using an ultrasound contrast me-dium and the CDV, and we compared all examinations performed.Results: During examination without using a contrast medium, a leak of urine was diagnosed byCDV in 14 patients (70% sensitivity), and a funneling in 18 women (90% sensitivity). During exami-nation with a contrast medium, a funneling was present in all 20 patients. In 19 cases, a leak wasdetected using CDV after filling with a contrast substance (95% sensitivity).Conclusion: By a color doppler imaging (CDV) we can objectify a leak of urine, determine theposition of urethra in which such leakage of urine occurs. A contrast medium significantly increases the sensitivity of doppler examination.

Key words:
GSI, perineal ultrasound, introital ultrasound, funneling, ultrasound contrast medium


Autoři: Mašata;  Martan;  Halaška;  Otčenášek
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 19-24
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo objektivizovat únik moči během perineálního ultrazvukovéhovyšetření s využitím barevného dopplerovského vyšetoení (CDV) a porovnat ho s některými dalšími UZ parametry.Typ studie: Prospektivní, pilotní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha, Apolinářská18, 120 00 Praha 2.Metodika: Do studie jsme zahrnuli 20 žen se stresovým typem inkontinence. U všech žen jsmehodnotili pozici a mobilitu hrdla močového měchýře během transperineálního ultrazvukovéhovyšetření a provedli jsme vyšetření CDV. Poté následovalo introitální vyšetření ke zjištění přítomnosti vezikalizace. Následně jsme provedli perineální vyšetření s UZ kontrastní látkou (KL) a CDVa porovnali jsme všechna vyšetření. Všechna vyšetření byla provedena při náplni močového měchýře 300 ml.Výsledky: Při vyšetření bez kontrastní látky jsme diagnostikovali únik moči CDV u 14 pacientek(senzitivita 70 %) a vezikalizaci u 18 žen (senzitivita 90 %). Během vyšetření s kontrastní látkoubyla vezikalizace přítomna u všech 20 pacientek. V 19 případech byl zjšitěn únik CDV po náplniKL (senzitivita 95 %).Závěr: CDV jsme schopni objektivizovat únik moči, ureit pozici uretry, při které nastává únik.Kontrastní látka výrazni zvyšuje senzitivitu dopplerovského vyšetření.

Klíčová slova:
GSI, perineální ultrazvuk, introitální ultrazvuk, vezikalizace, UZ kontrastní látka

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se