Úzkost a deprese před in vitro fertilizací - muži a ženy reagují různě podle příčiny neplodnosti


Anxiety and Depression before in vitro Fertilization - Men and Women React Diferently on the Cause of Infertility

Objecive:
Testing the depression, anxiety and/or frustration differences between women and mencoming for IVF treatment, depending on cause of infertility.Design: Prospective study.Setting: Assisted Reproduction Centre, Gynecology and Obstetrics Department, 1stMedical Faculty of Charles University, Apolinářská 18, Prague 2, 128 00 Czech Republic.Methods:66 infertile couples before IVF treatment were subjected to Becks Depression Inventory,State-Trait Anxiety Inventory and Dusin frustration test. Obtained test results were statisticallyprocessed and correlated to male of female factor of infertility.Results:The depression and anxiety scores in couples with female infertility factor were significantly higher (p < 0.05) in women than in man, while among couples with male infertility factorthe results of men and women were not significantly different.Conclusion: Women probably more suffer from guilty feeling in case of couple infertility thantheir partners. This phenomenon was expressed through higher depression and anxiety degree inwomen in couples with female infertility factor.

Key words:
psychology, IVF, anxiety, depression, gender, male, female infertility factor


Autoři: Koryntová;  Síbrtová;  Kloučková;  Čepický;  Řežábek;  Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. . Živný, DrSc., Katedra psychologie Filozofické fakulty UK, Praha, vedoucí doc. PhDr. M. Rymeš, CSc., Levret, s. r. o., vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 47-51
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit, jak se liší hladiny deprese, úzkosti a frustrace u žen a mužu před in vitrofertilizací (IVF) v závislosti na příčině sterility.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská 18,Praha 2.Metodika: Soubor 66 sterilních páru před léčbou pomocí IVF byl vyšetřen pomocí Beckova dotazníku deprese, Dotazníku na mioení úzkosti a úzkostnosti STAI a Dotazníku Dusin pro zjišťovánímíry frustrace. Byly srovnány a statisticky zhodnoceny výsledky mužu a žen v podskupinách s andrologickým a gynekologickým faktorem sterility.Výsledky V párech s gynekologickou příčinou sterility jsou statisticky významně vyšší skóry deprese a úzkosti u žen než u mužu, v párech s andrologickou příčinou sterility nejsou mezi mužia ženami statistické rozdíly. V míře frustrace není mezi muži a ženami v obou skupinách rozdíl.Závěr ženy jsou zřejmš silnšji poznamenány pocitem odpovšěnosti za příčinu sterility než jejichpartneři. To se v párech s gynekologickou sterilitou projevuje na jejich vyšší míře deprese a úzkosti poed cyklem IVF.

Klíčová slova:
psychologie IVF, úzkost, deprese, pohlaví

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se