Paraaortální lymfadenektromie v léčbě karcinomu ovaria


Paraaortal Lymphadenectomy in the Treatment of Ovarian Cancer

Structured AbstractObjective:
Analysis of nodal pelvic and paraaortal findings in patients operated on for ovariancancer.Design: Retrospective study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, First Faculty of Medicine, Charles University,Prague.Methods: Analysis of a series of 30 patients - assesment of median age, staging, grading, histologi-cal findings, percentage of pelvic and paraaortic nodal involvement, median number of lympho-nodes.Results: Median age of the series was 54 years, 15 patients had an early ovarian cancer and 15patients advanced ovarian cancer. Paraaortal lymphadenectomy revealed metastatic involvementof lymphonodes in 8/30 cases (26,7%) and pelvic lymphadenectomy in 4/18 cases (22,7%). Involve-ment of any lymphonodes had 9 patients (30%). In a group of patients with early ovarian cancerno case had a nodal involvement, in a group of advanced ovarian cancer 9/15 (60%) patients werepositive. Median numbers of removed pelvic and paraaortal lymphonodes were 8,3 resp. 5,4 nodes.Conclusion: Pelvic and paraaortal lymphadenectomy in ovarian cancer have especially a stagingimportance with adequate therapeutic consequencies. Currently a sampling extent of operation ispreferred to systematic lymphadenectomy. It is recommended to concentrate operations to onco-gynecological centers.

Key words:
ovarian cancer, paraaortal lymphadenectomy


Autoři: Freitag;  Živný;  Kužel;  Adamec;  Jančárková
Působiště autorů: Gynekologcko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc., Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Ryska, Csc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 29-32
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza pelvických a paraaortálních uzlinových nálezu u pacientek operovaných prokarcinom ovaria.Typ studie: Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Metodika: Analýza souboru 30 pacientek - stanovení mediánu věku, stagingu, gradingu, histologických nálezu, procenta postižení pánevních a paraaortálních uzlin, pruměrného počtu odstraněných uzlin.Výsledky: Medián věku souboru byl 54 let, 15 nemocných mělo časný a 15 pokročilý karcinomovaria. Paraaortální lymfadenektomie zjistila metastatické postižení uzlin v 8/30 případu (26,7 %)a pánevní lymfadenektomie ve 4/18 (22,7 %) poípadu. Postižení jakýchkoli uzlin mělo 9 nemocných(30 %). Ve skupini časných ovariálních karcinomu nebylo uzlinové postižení zjištěno v žádnémpřípadě, u pokročilého karcinomu bylo pozitivních 9/15 (60 %) případu. Průměrný počet odstraněných pánevních, resp. paraaortálních uzlin byl 8,3, resp. 5,4 uzlin.Závěr: Pánevní a paraaortální lymfadenektomie u ovariálního karcinomu mají především stagingový význam s příslušnými léčebnými konsekvencemi. V současné době je preferován samplingový rozsah výkonu před lymfadenektomií systematickou. Je žádoucí koncentrace výkonů do onkogynekologických center.

Klíčová slova:
karcinom ovaria, paraaortální lymfadenektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se