Serologicky overené chlamýdiomé infekcie zachytené v rutínnom gynekologickom cytologickom skríningu


Chlamydia Trachomatis Infection Inentified in Routine Cervical Cytological Smears Verified by Serology

objective:
A study of the possibility and meaning of identification of clinically undetected cervicalChlamydia trachomatis infection by means of routine cytology.Design: A serological confirmation of cytological suspition of chlamydial infection of the uterinecervix.Setting: Institute of Pathology, Medical Faculty of the P. J. −afárik University and the Laboratoryfor specific serology of syphilis of the Department of Dermatovenerology of the Louis Pasteur´sFaculty Hospital in Košice.Methods: Endocervical and exocervical smears prepared by means of the Cytobrush were immediately fixed in absolute etanol and stained with hematoxylin and eosin. For serologic analysis thekit for indirect immunofluorescence assay (IFA) Chlamydia IgG/IgM/IgA was used (a product ofViro-Immun Labor-Diagnostika GmbH. Austria). 50 women of various age groups were examinedretrospectively.Results: The suspected chlamydial infection by cytology was confirmed by the immunofluorescence test in all cases examined. The number of infected cells per smear outnumbered four timestheir presence in exocervical smears. Also in all cases there was a marked purulent exudate. Thesigns of chronicity were cytologically detected only in 1/5 of cases contrary to their 100 per centdetection by serology. The most frequent concommitant infectious agents were bacterial rodsfollowed by cocci, Gardnerella vaginalis, fungi and HPV in substantially lesser frequency.Conclusion: The possibility of detection of chlamydial infection in the routine cytology overranksthe clinical detection. The serologic confirmation of this diagnostic suspition represents an im-portant step in the strategy of the fight against this most common sexually transmitted disease.

Key words:
Chlamydia trachomatis, cervicitis, cytological screening, cytology, uterine cervix, indi-rect immunofluorescence assay


Autoři: Jurkovič;  Čontofalská;  Babjaková;  Kičinová;  Boor
Působiště autorů: Ústav patológie Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, vedúci doc. MUDr. A. Boor, CSc., Kožné oddelenie Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, vedúca prim. MUDr. M Kovaľová, Oddelenie patológie Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, vedúci doc. MUDr.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (1): 43-47
Kategorie: Články

Souhrn

Cieľ štúdie:
Poukázať na možnosti a význam cytológie pri odhaľovaní klinicky nepoznaných chlamýdiových infekcií v rutínnom gynekologickom skríningu.Typ štúdie: Overenie cytologického podozrenia na chlamýdiovú infekciu ženského genitálnehotraktu pomocou serológie.Názov a sídlo pracovska: Ústav patológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Laboratórium pre špecifickú serológiu syfilisu Kožného oddelenia FN L. Pasteura v Košiciach.Metodika: Cytologický materiál sa získaval pomocou štetôčky (Cytobrush). Nátery boli okamžitefixované 96% alkoholom a farbené hematoxylínom-eozínom. Na serologické vyšetrenie sme použilinepriamu imunofluorescenenú metódu firmy Viro-Immun Labor-Diagnostik GmbH, Austria. študijný súbor tvorilo 50 pozorovaní.Výsledky: Vo všetkých prípadoch podozrenia sa serologicky potvrdila diagnóza chlamýdiovej infekcie. Cytopatické zmeny sa nachádzali v endocervikálnych náteroch štyrikrát početnejšie akov náteroch z exocervixu. Taktiež v 100 % prípadov bola prítomná hnisavá exsudácia. Známkychronického zápalu sa našli na rozdiel od serológie v 1/5 prípadov. K najeastejším pridruženýminfekeným agensom patrili paliekovité baktérie, zatiaľčo kokovitá flóra, Gardnerella, plesnea HPV boli zistené len v meniom poete pozorovaní.Záver: Možnosť zistenia chlamýdiovej infekcie pomocou cytologického skríningu prevyšuje možnosti klinického zistenia. Použitie serológie na overenie cytologicky zisteného podozrenia je dôležitým krokom v stratégii boja proti tejto najrozšírenejšej pohlavne šírenej nákaze.

Klíčová slova:
Chlamydia trachomatis, cervicitis, cytologický skríning, cytologická diagnóza, cervix uteri, nepriama imunofluorescencia

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se