Arteriální cévní onemocnění u uživatelekkombinované hormonální kontracepce


Cardiovascular Disease and Use of Combined OralContraceptives

Objective:
To determine the association between myocardial infarction and cerebral stroke anduse of combined oral contraceptives.Design:Review of literature.Setting:Department of Obstetrics and Gynaecology,Hospital of Merciful Brothers,Brno,CzechRepublic. Methods:Identification of methodologically sound studies able to address the topic.Studies wereidentified by Medline database search.Results:Five the most recent and important studies were the main source of information (OxfordFamily Planning Association Contraception Study 1984,Royal College of General Practitioners ’Study 1994,WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and Steroid Hormone Contraception 1996,1997,Transnational Study on Oral Contraceptives and the Health of Young Women 1997,Myocardial Infarction and Oral Contraceptives Study,1997).Generally there was no evidence ofa significantly increased risk of arterial wall disease in healthy non smoked users younger than35 years.No difference between second and third generation oral contraceptives on risk of arterial wall disease were found.In the most of cases of myocardial infarction or stroke one or morerisk factor were identified.Two of the most relevant risk factors are smoking and the absence ofblood pressure control.Conclusion:The risk of arterial cardiovascular system diseases seems not to be increased atno-risk users (healthy non-smoker younger than 35 years).

Key words:
combined oral contraceptives,myocardial infarction,cerebral stroke


Autoři: M. Novotná 1;  V. Unzeitig 2;  Novotnýt. 3
Působiště autorů: Gynekologicko porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, přednosta prim. MUDr. I. Huvar, CSc. 2 I. gynekologicko-porodnická klinika LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 3 Interní kardiologická klinika, LF MU, Brno, přednosta 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vztah mezi výskytem arteriálních cévních onemocnění a užíváním moderních preparátů kombinované hormonální kontracepce.Typ studie:Přehledný článek.Pracoviště:Gynekologicko-porodnické oddělení,Nemocnice Milosrdných bratří,Brno.Metodika:Rešerše publikací a studií na dané téma z databáze Medline.Výsledky:Hlavním zdrojem informací bylo pět rozsáhlých dobře postavených studií z posledníchdvaceti let (Oxford Family Planning Association Contraception Study 1984,Royal College of General Practitioners ’Study 1994,WHO Collaborative Study of Cardiovascular Disease and SteroidHormone Contraception 1996,1997,Transnational Study on Oral Contraceptives and the Health ofYoung Women 1997,Myocardial Infarction and Oral Contraceptives Study,1997).Nebylo prokázáno signifikantní zvýšení rizika arteriálních cévních onemocnění u zdravých uživatelek kombinované hormonální kontracepce,které nekouří a jsou mladší 35 let.Nebyl ani nalezen signifikantnírozdíl v riziku sledovaných onemocnění mezi uživatelkami preparátů s II.a III.generací gestagenů.U naprosté většiny žen s kardiovaskulárním (KV)onemocněním byla identifikována přítomnost jednoho nebo více rizikových faktorů pro KV choroby.Nejzávažnějšími rizikovými faktoryjsou kouření a absence kontroly krevního tlaku při preskripci kontracepce a v průběhu jejíhoužívání.Závěr:Na základě dosud provedených studií je možno konstatovat,že riziko arteriálních cévníchonemocnění u zdravých nerizikových uživatelek kombinované hormonální kontracepce není zvýšené.

Klíčová slova:
kombinovaná hormonální antikoncepce,arteriální cévní onemocnění

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se