Vrozené vady ledvin v letech 1961 –2000 –výskyt,prenatální diagnostika a prevalencepodle věku matky


Congenital Renal Disease in 1961 –2000:Incidence,Prenatal Diagnosis and Prevalence according toMaternal Age

Objective:
Presentation of agenesis/hypoplasia of kidneys and cystic kidneys in the Czech Republic during 1961 –2000.Analysis of prevalence of these defects in different groups by maternal age.Design:Retrospective demographic-epidemiological study.Setting:Institute for the Care of Mother and Child,Prague.Method:The author used data from the nationwide register o birth defects in neonates,kept bythe Institute of Health Information and Statistics in the CR during 1990 –2000.Epidemiologicalanalysis of the incidence of agenesis/hypoplasia of the kidneys and cystic kidneys in the CRduring 1961 to 2000 in cases diagnosed prenatally and in born children.The authors made a mathematical-statistical analysis of the prevalence of these defects by maternal age,using the methodof calculation of the 95%confidence interval of probability.Results:In the CR there were during the period from 1961 –2000 1093 registred cases of agenesis/hypoplasia o the kidneys and 1370 cases of cystic kidneys.The mean incidence during theentire period was 1.81 in agenesis/hypoplasia of the kidneys and 2.26 in cystic kidneys per 10 000live born infants.After adding prenatally diagnosed cases and pregnancies terminated on thataccount it was 2.05 a 2.58 per 10 000 live born infants.Conclusion:The investigation of these inborn defects did not confirm nor rule out statisticallya higher risk of women older than the population average.

Key words:
inborn defect,agenesis/hypoplasia of kidneys,cystic kidneys,incidence,Czech Republic,prenatal diagnosis,maternal age


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel ing. J. Pubrdle 3Ústav zdravotnických informací a statisticky České republiky, Praha, ředitelka 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Prezentace ageneze/hypoplazie ledvin a cystických ledvin v České republice v období1961 –2000.Analýza prevalencí těchto vad v jednotlivých skupinách podle věku matky.Typ studie:Retrospektivní demograficko-pidemiologická studie.Metodika:V práci byla použita data z celorepublikové registrace vrozených vad u narozených dětívedené v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky za období 1961 –2000a údaje o prenatální diagnostice těchto vrozených vad v ČR v období 1990 –2000.Epidemiologickáanalýza incidencí ageneze/hypoplazie ledvin a cystických ledvin v České republice v období1961 –2000 u případů prenatálně diagnostikovaných a u narozených dětí.Byla provedena matematicko-statistická analýza prevalencí těchto vad podle věku matky s použitím metody výpočtu 95%konfidenčního intervalu pravděpodobnosti.Výsledky:V České republice bylo v období 1961 –2000 registrováno 1093 případů ageneze/hypoplazie ledvin a 1370 případů cystických ledvin.Průměrná incidence byla za celé období 1,81 u ageneze/hypoplazie ledvin a 2,26 u cystických ledvin na 10 000 živě narozených.Po připočtení případůprenatálně diagnostikovaných a pro tuto vadu ukončených těhotenství pak 2,05 a 2,58 na 10 000živě narozených.Závěr:V naší práci nebylo pro tyto vrozené vady statisticky ani potvrzeno ani vyloučeno vyššíriziko u žen v závislosti na vyšším věku oproti populačnímu průměru.

Klíčová slova:
vrozená vada,ageneze/hypoplazie ledvin,cystické ledviny,incidence,Česká repub-lika,prenatální diagnostika,věk matky

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se