Použití hydrogelových bobtnavýchimplantátů v léčbě stresové inkontinence močiu žen –pilotní studie


Swelling Composite Materials in the Treatment ofUrinary Stress Incontinence in Women:a Pilot Study

Objective:
The aim of the study was to evaluate the use of new-type implants for the treatment ofemale urinary stress incontinence.The patients with intrinsic sphincter deficiency were alsoincluded,the other were after previous surgery for GSI. Design:Original article.Setting:Departments o Obstetrics and Gynaecology,Faculty Hospital Na Bulovce and GeneralFaculty Hospital,1.Faculty of Medicine,Charles University,Prague,Institute of MacromolecularChemistry,Czech Academy o Science,Prague.Methods:We operated 9 patients,two of them with type III (McGuire)urinary stress incontinencethe rest after operations for GSI in general anesthesia.Six to nine hydrogel swelling implantswere introduced into the submucosa o proximal urethra under the transrectal ultrasound guidance.We evaluated the effect 6 to 9 months after the operation.Results:Two patient were dry (negative stress-test and pad-weight test),one patient had substan-tial improvement,4 had mild improvement and 2 did not notice any change.We found de novourge symptoms in four patients,two of them were of the motor type.Conclusion:The new type of implants reached the success rate of other currently used materials.The improvement of stress incontinence was on the cost o de novo urge symptoms in somepatients.The urgency was succesfully managed with spasmolytic drugs.

Key words:
female,urinary stress incontinence,implants,surgery,treatment


Autoři: V. Šimon 1;  M. Halaška 1;  M. Otčenášek 1;  A. Martan 2 ;  D. Kolařík 1;  J. Mašata 2;  J. Přádný 3
Působiště autorů: Gynekologicko porodnická klinika UK, 1. LF a FN Na Bulovce, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Halaška, DrSc. 2 Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 3 Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České Rep 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo vyhodnotit účinnost léčby stresové inkontinence moči u žen přidefektu vnitřního uretrálního svěrače pomocí bobtnajících hydrogelových implantátů.Typ studie:Původní práce.Název a sídlo pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika UK,1.LF a FN Na Bulovce,Gynekologicko-porodnická klinika UK,1.LF a VFN Praha,Ústav makromolekulární chemie Akademievěd České republiky.Metodika:Do studie jsme zařadili 9 pacientek s GSI stanovenou podle standardů ICS,2 byly s ISD,ostatní po předchozích operacích pro inkontinenci.Všem jsme v celkové anestezii za kontrolyultrazvukem zavedli 6 –9 implantátů do oblasti proximální uretry vnitřně od svaloviny uretry.Pacientky byly kontrolovány v rozmezí 6 –9 měsíců po operaci.Výsledky:Dvě pacientky byly vyléčeny (negativní stress test a pad-weight test),jedna udala výrazné zlepšení,čtyři mírné zlepšení a 2 pacientky nepocítily změnu stresové symptomatiky.V souboru jsme zaznamenali vznik 4 de novo vzniklých urgencí,z nichž 2 byly motorické.Závěr:Nový typ implantátů dosáhl účinnosti ostatních užívaných typů.Výhodou je malé rizikoalergické reakce a migrace.Zlepšení stresové inkontinence bylo provázeno výskytem nově vzniklé urgentní symptomatiky,která však byla dobře léčitelná spazmolytiky.

Klíčová slova:
žena,stresová inkontinence moči,implantáty,chirurgie,léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se