Neobvyklý tumor ústní dutiny plodua prenatální ultrasonografie –kazuistika


Pseudotumour of Oral Cavity of Foetal and PrenatalUltrasound Diagnosis –a Case Report

Objective:
The tumours and pseudotumours of the foetal face are very rare diseases.Basic methodfor their prenatal diagnosis is ultrasound.The authors describe the case of diagnosed orofacialpseudotumour –sublingual cyst.Design:Case report introduces some rules for ultrasound investigation of foetal face.Setting:Department of Clinical Genetics and Foetal Medicine,University Hospital Olomouc.Subject and Method:The cyst of oral cavity was diagnosed by ultrasound in second trimester ofgestation.It was repeatedly punctured during pregnancy and the content was cytologically examined.Exstirpation was performed after delivery.Histological etiology –dysontogenetic cyst –was established.Conclusion:Prenatal ultrasonographical diagnosis of the oral pseudotumour was completed bypuncture procedures.This invasive way verifies anatomical conditions,enables histological investigation and warrants the swallowing act which is the prevention of polyhydramnion.

Key words:
prenatal diagnosis,ultrasound,foetal tumours,sublingual cyst


Autoři: P. Polák 1;  J. Šantavý 1;  B. Mičaník 2;  J. Hyjánek 1;  T. Burnog 3;  A. Brázda 4
Působiště autorů: Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 2 Centrum prenatální diagnostiky, Frýdek-Místek, vedoucí lékař MUDr. B. Mičaník 3 II. gynekologicko-porodnická klinika LF Masarykovy univerzity, 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Tumory a pseudotumory faciální oblasti plodu jsou velmi vzácná onemocnění.Hlavnímetodou jejich prenatální diagnostiky je ultrasonografie.V případě nutnosti je nutno toto vyšetření doplnit invazivními technikami.Autoři popisují případ diagnostikovaného fetálního orofaciálního pseudotumoru –sublinguální cysty.Typ studie:Kazuistika uvádí některá pravidla pro ultrazvukové vyšetření obličeje plodu.Název a sídlo pracoviště:Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny,Fakultní nemocnice Olomouc.Předmět a metoda studie:Cysta dutiny ústní plodu byla diagnostikována pomocí ultrazvuku vedruhém trimestru gravidity.Byla v průběhu těhotenství opakovaně punktována a obsah byl cytologicky vyšetřen.Po porodu proběhla úspěšná exstirpace tohoto útvaru.Byl histologicky ověřenjejí původ:dysontogenní cysta.Závěr:Prenatální ultrazvuková diagnóza pseudotumoru ústní dutiny byla doplněna punkčnímiprocedurami.Tento invazivní přístup ujasní anatomické poměry,umožní histologické vyšetřenía zajistí správnou funkci polykacího mechanismu,který je prevencí polyhydramnia.

Klíčová slova:
prenatální diagnostika,ultrazvuk,fetální tumory,sublinguální cysta

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se