Fruktóza a glukóza ve folikulární tekutiněa séru stimulovaných žen v programu IVF


Fructose and Glucose in Follicular Fluid and Serumof IVF Patients

Objective:
To find out if there is some amount of fructose in the follicular fluid of IVF stimulatedpatients.I so then to compare fructose and glucose levels with IVF outcome,type of stimulationand infertility factors.Design:Retrospective study.Setting:Department of Gynaecology and Obstetrics,Charles University,the Czech Republic.Methods:202 women undergoing IVF treatment since 11/1999 till 02/2001 were evaluated.Wemeasured a level of fructose and glucose in a sample of serum and follicular fluid (FF)obtained atovum pick-up.Then the results were compared with the IVF outcome,the length of stimulationand infertility factors.The control group consists of 23 women with a pure andrologic factor ofinfertility.Results:At the day of pick-up the serum concentration of glucose and fructose taken on an emptystomach is on average 5.43 ±1.35 mmol/l and 25.05 ±9.26 m ml compared to 5.26 ±1.00 mmol/l and23.69 ±m ml in control group.The concentration of both glucose and fructose in FF correlateswith their serum level.The FF concentration of glucose is on average 3.75 ±1.32 mmol/l (70%oserum concentration)and fructose 11.34 ±5.29 m ml (48%of serum concentration)by comparisonwith 3.78 ± 0.91 mmol//l (73 %)and 12.37 ±7.06 m ml (53%)in control group.Conclusion:There is a possible influence of follicular fluid saccharides like glucose and fructosein process of fertilization.We derived this hypothesis from studies evaluating the role of sacchari-des in endometrial secretion,cervical mucous and seminal plasma.We assumed that patients witha successful IVF cycle have a lower fructose concentration in FF.The clinical pregnancy is reallymildly lower but this difference is not statistically significant.We confirmed FF fructose is inclose correlation with its serum concentration.But we did not confirm the FF glucose and FFfructose concentration is related to the IVF outcome.

Key words:
fructose,glucose,follicular fluid,IVF


Autoři: R. Suchá 1;  Z. Ulčová-Gallová 1;  P. Pavelková-Seifertová 1;  K. Křižanovská 1;  V. Bouše 1;  L. Švábek 1;  P. Rokyta 1;  M. Balvín 2;  L. Pecen 3;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika UK LF a FN v Plzni, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2 Ústav lékařské chemie a biochemie UK LF v Plzni, vedoucí prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 3 Ústav informatiky, Akademie věd, Praha, ředitel doc. RNDr. J. Wiedermann, Dr 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit,zda se fruktóza a glukóza vyskytují ve folikulární tekutině stimulovaných ženv programu IVF a zda jejich hladiny souvisí s úspěšností cyklu,se stimulačním protokolem nebos faktorem neplodnosti těchto žen.Typ studie:Retrospektivní studie.Název a sídlo pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika FN v Plzni.Metodika:U 202 pacientek podstupujících IVF léčbu v období 11/1999 až 02/2001 byl odebrán přiaspiraci folikulů vzorek krve a vzorek folikulární tekutiny (FF).V séru a supernatantu FF jsmeu těchto pacientek změřili hladiny fruktózy i glukózy.Výsledky jsme porovnávali s úspěšností vesledovaném cyklu,s délkou stimulačního protokolu a s faktorem neplodnosti těchto žen.Kontrolní skupinu tvořilo 23 prakticky zdravých žen,jejichž faktor neplodnosti byl jen čistě andrologický.Výsledky:U stimulovaných pacientek je v den odběru oocytů nalačno koncentrace glukózy v séruv průměru 5,43 ±1,35 mmol/l a fruktózy 25,05 ±9,26 m ml,oproti 5,26 ±1,00 mmol/l a 23,69 ±8,68m ml v kontrolní skupině.Ve FF se nachází koncentrace glukózy i fruktózy v přímé závislosti najejich sérové hladině.Průměrně 3,75 ±1,32 mmol/l glukózy;asi 70 %sérové koncentrace a 11,34 ±5,29 m ml;asi 48 %sérové hladiny.U kontrolní skupiny 3,78 ±0,91 mmol/l (73 %sérové koncentrace)glukózy a 12,37 ±7,06 m ml (53 %sérové koncentrace)fruktózy ve FF.Závěr:Předpokládáme možnost ovlivnění fertilizačního procesu jednoduchými sacharidy,jakýmijsou glukóza a fruktóza,na základě již obecně známých poznatků o fruktóze v seminální tekutině,jejím vlivu na fertilizační schopnost spermií a na základě dalších prací,které se věnovaly studiusacharidů v endometriálním sekretu a cervikálním hlenu.Předpokládali jsme,že u pacienteks úspěšným cyklem bude pravděpodobně koncentrace fruktózy ve FF spíše nižší.Z našich výsledků je obsah fruktózy v séru i FF u žen,které dosáhly klinické gravidity ve sledovaném cyklu,opravdu lehce nižší,ale tento rozdíl nedosáhl v našem souboru statistické významnosti.Potvrdilijsme tedy výskyt fruktózy ani glukózy ve FF a přímou souvislost s její sérovou hladinou.Závislostkoncentrace fruktózy ve FF na úspěšnost IVF cyklu jsme však nepotvrdili.

Klíčová slova:
fruktóza,glukóza,folikulární tekutina,IVF

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se