Vita sexualis žen s hyperfenylalaninémií


Vita Sexualis in Women with Hyperphenylalaninaemia.

Objective:
Characteristics of sexual life in women with hyperphenylalaninemia.Design:Anamnestic study.Setting:Department of Obstetrics and Gynaecology and Institute of Inherited Metabolic Disordersof General Faculty Hospital and 1st Medical Faculty of Charles University in Prague,Department ofClinical Biochemistry,Haemathology and Immunology of Hospital Na Homolce in Prague. Methods:Characteristics of sexual life were studied in a group of 16 women with hyperphenylala-ninemia.Results:One fourth of the women lives without sex.In the rest of them sexual function is normal.Conclusion:One fourth of the women stays out of reproduction.

Key words:
sexual life,hyperphenylalanienemia


Autoři: A. Doležal 1;  S. Šťastná 2;  J. Hyánek 2,3;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, UK, 1. LF a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2 Ústav dědičných metabolických poruch, UK, 1. LF a VFN, Praha 3 Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (3): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Charakteristiky sexuálního života žen s hyperfenylalaninemií.Typ studie:Anamnestická studie.Název a sídlo pracoviště:Gynekologicko-porodnická klinika a Ústav dědičných metabolických poruch,UK 1.LF a VFN v Praze,Oddělení klinické biochemie,hematologie a imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze.Metodika:Ve skupině 16 žen s hyperfenylalaninémií byly anamnesticky zjišťovány charakteristikysexuálního života.Výsledky:Čtvrtina vyšetřovaných vede život bez sexu.U ostatních je tato funkce normální.Závěr:Čtvrtina vyšetřovaných žen s hyperfenylalaninémií zůstává mimo reprodukční proces.

Klíčová slova:
sexuální život,hyperfenylalaninémie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se