Průběžné sledování vrozených vad u dětív České republice. Historie a současnost.


Follow-up of Birth Defects in Children in the CzechRepublic. Past and Present.

Objective:
Analysis of quarterly incidences of selected types of birth defects in the Czech Republicin 1994-2000.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague; Department of Medical Genetics,Thomayer Hospital, Prague and Institute of Health Information and Statistics, Prague.Type of study: Retrospective analysis of quarterly data from registers of birth defects in the CzechRepublic.Methods: Processing and analysis of incidences of selected birth defects in the Czech Republic inrelative numbers (per 10 000 liveborn infants). The ratio of observed/expected valueswas calculated.Results: During the period between Jan. 1 1994 and Dec. 31 2000 a total of 654 695 liveborn infantswere born (for 2000 preliminary data). This number included 18 008 infants with one or more birthdefects. The mean incidence of all cases during the observation period was 262.99 per 10 000 liveborninfants. In the analysis the authors discuss in detail also the frequency and its changes of elevenselected types of birth defects.Conclusion: Continous registration and analysis of the incidence of inborn defects are essential asthe basis for evaluation of the influence of the mentioned factors on the incidence of inborn defects.

Key words:
inborn defect, population teratology, teratogen, incidence, Czech Republic


Autoři: A. Šípek 1;  V. Gregor 2;  J. Horáček 2;  D. Mašátová 3
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, ředitel Ing. J. Pubrle 3Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha, ředitelka 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 71-80
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analýza čtvrtletních incidencí vybraných typů vrozených vad v České republice v období1994–2000.Typ studie: Retrospektivní analýza čtvrtletních dat z registrace vrozených vad v České republice.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4-Podolí, Oddělení lékařské genetiky,Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky,Praha.Metodika: Zpracování a analýza incidencí vybraných vrozených vad v České republice v relativníchpočtech (na 10 000 živě narozených). Dále bylo provedeno vypočtení poměru nalezených a očekávanýchhodnot (Observed/Expected) pro jednotlivé vybrané vrozené vady.Výsledky: V období 1. 1. 1994–31. 12. 2000 se v České republice živě narodilo celkem 654 695 dětí (rok2000, předběžné údaje). Z tohoto počtu bylo celkem 18 008 dětí s jednou či více vrozenými vadami.Průměrná incidence všech případů ve sledovaném období byla 262,99 na 10 000 živě narozených.V naší analýze jsou dále podrobně rozebrány četnosti a jejich změny u jedenácti vybraných typůvrozených vad.Závěr: Průběžná registrace a analýzy výskytu vrozených vad jsou nezbytně nutné jako podklad prohodnocení vlivu zmíněných faktorů na incidence vrozených vad.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se