Výskyt krvácení u uživatelek kombinovanéhormonální antikoncepce (etinylestradiol35 g/norgestimát 250 g) v závislosti napravidelnosti a způsobu zahájení užívání


Bleeding Pattern in Combined Oral Contraceptive(ethinylestradiol 35 g/norgestimate 250 g) Users:Influence of Regularity of Use and Start Day in theFirst Cycle

ective:
To assess the frequency of irregular intermenstrual bleeding in combined oral contraceptive(ethinylestradiol 35 g/norgestimate 250 g, COC) users and the influence of regularity of pilluse on this frequency; to assess the occurrence of withdrawal bleeding during weekends in womenusing the COC from the first Sunday in the cycle (Sunday start method).Design: Prospective, open, non-comparative, multicenter study in 27 centers.Methods: The first day of the pill use, occurrence of intermenstrual and withdrawal bleeding andregularity of use were assessed by means of patient’s bleeding diary. Body weight, blood pressureand side effects were monitored before the oral contraceptive use and after the third cycle.Results: 358 (94%) of 382 women completed the study. Frequency of intermenstrual bleeding wasgenerally low (6.7%, 5.0% and 5.0% in the first, second and third cycle) and highly influenced byregularity of pill use (2.6%, 0% a 1% in regular users versus 30.2 %, 32.1 % a 24,2 % in irregular users).28%, 40% and 47% of Sunday start users achieved bleeding-free weekends after the first, second andthird cycle. Body weight and blood pressure did not change during the study.Conclusion: Frequency of intermenstrual (breakthrough) bleeding during the first three months ofCOC use is highly influenced by regularity of use. In regular users of monophasic COC containingethinylestradiol 35 g/norgestimate 250 g the frequency of intermenstrual bleeding is bellow 2.6%.In Sunday start users the proportion of women with bleeding-free weekends (i.e. weekends withoutthe occurrence of withdrawal bleeding) increases to 47% after the third cycle.

Key words:
oral contraceptives, norgestimate, ethinylestradiol, cycle control, Sunday start


Autoři: V. Paseková 1;  K. Chroust 2
Působiště autorů: Repromeda, Centrum reprodukční medicíny, Brno, primář MUDr. J. Veselý 2Katedra genetiky amolekulární biologie, Přírodovědecká fakultaMU, Brno, vedoucí doc. RNDr. J. Doškař, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 84-88
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Stanovit výskyt intermenstruálního krvácení u uživatelek kombinované hormonálníantikoncepce (etinylestradiol 35 g/norgestimát 250 g) v závislosti na pravidelnosti užívání; stanovitprocento žen, které nezaznamenají pseudomenstruační krvácení během víkendů v případě, žezačaly užívat antikoncepci první neděli po začátku menses (tzv. nedělní start).Typ studie: Prospektivní, otevřená, nekomparativní multicentrická studie ve 27 centrech.Metodika: Začátek užívání přípravku, výskyt intermenstruálního i pseudomenstruačního krvácenía pravidelnost užívání byly sledovány formou zápisu do menstruačního kalendáře. Dále byly sledoványhmotnost, krevní tlak a zdravotní komplikace (před zahájením a po třetím cyklu užívání).Výsledky: Ze souboru 382 žen dokončilo studii 358 (94 %). Celkově nízký výskyt intermenstruálníhokrvácení (6,7 %, 5,0 % a 5,0 % v prvním, druhém a třetím cyklu užívání) byl výrazně ovlivněn pravidelnostíužívání (2,6 %, 0 % a 1 % při pravidelném užívání versus 30,2 %, 32,1 % a 24,2 % při chyběv užívání). Při začátku užívání v neděli nezaznamenalo pseudomenstruační krvácení o víkendu28 %, 40 % a 47 % žen po prvním, druhém a třetím cyklu. Hmotnost ani krevní tlak se v průběhustudie nezměnily.Závěr: Pravidelnost užívání výrazně ovlivňuje výskyt intermenstruálního krvácení v průběhuprvních tří měsíců užívání antikoncepce. Při pravidelném užívání prokázala monofázická kombinaceetinylestradiol 35 g/norgestimát 250 g vynikající kontrolu cyklu (výskyt nepravidelnéhokrvácení do 2,6 %). Při nedělním startu se procento žen bez pseudomenstruačního krvácení běhemvíkendů postupně zvyšovalo až na 47 % po třech měsících.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se