Lymfangiogeneze a nové markerylymfatického endotelu


Lymphangiogenesis and New Markers of LymphaticEndothelium

Objective:
To summarise recent knowledge about lymphangiogenesis, markers of the lymphaticendothelium and their importance to the tumor dissemination.Design: A literature review.Setting: Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty, Palacký University, UniversityHospital, Olomouc.Abstracts: Clinicopathological data suggest that the lymphatics are an initial route for the spreadof solid tumors. Detection of sentinel lymph nodes by biopsy provides signifi cant information forstaging and designing therapeutic regimens. The role of angiogenesis (formation of new bloodvessels) in facilitating the growth of tumors has been well established, but the presence of lymphaticvessels and the relevance of lymphangiogenesis (formation of new lymphatics) to tumorspread are less clear. Growth factors involved in lymphangiogenesis during embryogenesis havebeen recently identifi ed and showed to be able to induce formation of intratumoral lymphaticsand thus facilitate metastatic spread to lymph nodes. The development of approaches to blocktumor lymphangiogenesis and treat lymphedema would benefi t from the availability of markersspecifi c for lymphatic endothelium.

Key words:
lmyphangiogenesis, lymphatics, tumor metastasizing


Autoři: R. Pilka;  P. Dzvinčuk;  M. Kudela
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. M. Kudela, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 427-431
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o lymfangiogenezi, markerech lymfatického endotelua jejich významu pro šíření nádorů.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc.Metodika: Rešerše studií a publikací z medicínských databází.Souhrn: Klinicko-patologické údaje svědčí o tom, že lymfatika jsou místem, kde začíná šířenísolidních nádorů. Detekce a biopsie sentinelových lymfatických uzlin poskytuje důležité informacepro stanovení závažnosti onemocnění a sestavení léčebných protokolů. Význam angiogeneze(novotvorba krevních cév) pro růst nádoru je dobře znám, ale přítomnost lymfatických céva význam lymfangiogeneze (tvorba nových lymfatik) pro šíření nádorů jsou méně jasné. Nedávnobyly popsány růstové faktory podílející se na lymfangiogenezi během embryogeneze, které jsouschopny indukovat tvorbu lymfatik intratumorózně, a tak usnadňovat metastatické šíření dolymfatických cév. Nové markery specifi cké pro lymfatický endotel by mohly přispět k vývoji novýchpřístupů k blokádě nádorové lymfangiogeneze a k léčbě lymfedému.

Klíčová slova:
lymfangiogeneze, lymfatika, metastazování nádorů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se