Terapie aerobní vaginitis a klinickynejasných příčin vulvovaginálníhodiskomfortu


Therapy of Aerobic Vaginitis and ClinicallyUncertain Causes of Vulvovaginal Discomfort

Objective:
The treatment of clinically uncertain conditions of vaginal discomforts with a mixedpreparation of nifuratel + nystatin (Macmiror complex) and the relation of uncertain conditionsto aerobic vaginitis.Design: A prospective study.Setting: Gynecology-Obstetrics Outpatient Department LEVRET Ltd., AescuLab Ltd., Laboratoryof Microbiology, Prague.Methods: 50 women with vaginal discomfort, causes of which had not been clarifi ed bygynecological examination, determination of pH and the amine test, were examined by vaginalsmears using microscopy. The results were evaluated in relation to aerobic vaginitis in a pureform or in combination with other nosological units. The authors also evaluated results oftherapy by oral nifuratel (Macmiror tbl) 3 x 200 mg daily and a vaginal combined preparationcontaining nifuratel 500 mg + nystatin 200 kIU (Macmiror complex 500 glo vag) for the period of7 days.Results: In 50 women candida was demonstrated 24 times, presence of key cells 11 times,lactobacillus nine times with more than 50 in the fi eld, six women were affected by aerobicvaginitis. In all these cases the pH was 4.8 or higher, leukocytes were signifi cantly representedin all cases (>15 in the fi eld), as well as gram-negative bacteria and/or cocci (>30 in the fi eld),indicating a combined picture of mycosis, anaerobic vaginosis or lactobacillosis with aerobicvaginitis. The therapy was successful in all cases, the relapse of complaints during one monthoccurred in three cases.Conclusions: Aerobic vaginitis in a pure form or with anaerobic vaginosis, mycosis orlactobacillosis is frequently concealed under clinically uncertain pictures of vulvo-vaginal discomfort. The therapy by a combination of nifuratel 3 x 200 mg orally together with thecombined vaginal preparation nifuratel 500 mg + nystatin 200 kIU for the period of 7 days exertshigh effect and a low number of relapses.

Key words:
vulvovaginal discomfort, aerobic vaginitis, nifuratel, nystatin


Autoři: P. Čepický 1;  J. Malina 2;  M. Kuželová 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET s. r. o., Praha, vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc. 2AeskuLab s. r. o., laboratoř mikrobiologie, Praha, vedoucí RNDr. J. Malina, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 439-442
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Terapie klinicky nejasných stavů vaginálního diskomfortu směsným přípravkem nifuratel+ nystatin (Macmiror complex) a vztah těchto nejasných stavů k aerobní vaginitis.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET s. r. o., AescuLab s. r. o.,laboratoř mikrobiologie, Praha.Metodika: U 50 žen s vaginálním diskomfortem, jehož příčina nebyla vyjasněna gynekologickýmvyšetřením, stanovením pH a aminovým testem bylo provedeno vyšetření mikroskopického preparátu.Výsledky hodnoceny ve vztahu k aerobní vaginitis v čisté formě nebo v kombinaci s jinýminozologickými jednotkami. Dále byly zhodnoceny výsledky terapie perorálním nifuratelem(Macmiror tbl) 3 x 200 mg denně a vaginálním kombinovaným přípravkem obsahujícím nifuratel500 mg + nystatin 200 kIU (Macmiror complex 500 glo vag) po dobu 7 dnů.Výsledky: Z 50 žen byly 24x prokázány kandidy, 11x přítomnost klíčových buněk, 9x laktobacily>50 v poli, v 6 případech šlo o aerobní vaginitis. Ve všech případech bylo pH 4,8 nebo vyšší, vevšech případech bylo významné zastoupení leukocytů (>15 v poli) a gramnegativních bakteriía/nebo koků (>30 v poli), což hodnotíme jako kombinovaný obraz mykózy, anaerobní vaginózynebo laktobacilózy s aerobní vaginits. Terapie byla úspěšná ve všech případech, 3x došlo běhemjednoho měsíce k recidivě potíží.Závěr: Za klinicky nejasnými obrazy vulvovaginálního diskomfortu se zpravidla skrývá aerobnívaginitis, ať v čisté formě, ať v kombinaci s anaerobní vaginózou, mykózou či laktobacilózou.Terapie kombinací nifuratel 3 x 200 mg per os spolu s kombinovaným vaginálním preparátemnifuratel 500 mg + nystatin 200 kIU po dobu 7 dnů má vysoký efekt a nízký počet recidiv.

Klíčová slova:
vulvovaginální diskomfort, aerobní vaginitis, nifuratel, nystatin

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se