Psychologické aspekty v perinatálnímedicíně v letech 1980–2000:III. poporodní období


Psychological Aspects in Perinatal Medicinein the Years 1980 - 2000: III. Postnatal Period

Objective:
Analysis of the problems concerning postnatal period in the Czech Republic over thelast 20 years from psychological point of view. The analysis is included in the basic materials forthe elaboration of prognosis in the given area for the project called ”Evaluation of the evolution,present state and conditions to secure healthy physical, mental and social development of thenew generation until the year 2010” (Grant No. 7346-3).Design: A retrospective analysis of the problems concerned of the postnatal period from theviewpoint of the psychologist in the Czech Republic in the period of 1980 to 2000.Settings: Institute for the Care of Mother and Child, Prague.Conclusions: In the postnatal period great changes have occurred over the last 20 years especiallyin connection with introduction of a joint care of the mother and the newborn by so called”rooming-in” system. This kind of system, which favorably infl uences the relations betweenmother and child as well as the breast-feeding, is mostly accepted favorably by the women.In the Czech Republic, low attention has been paid so far to postnatal psychical disorder in thewomen, especially to so called post partum or postnatal depression, which occurs in 10 to 15%of puerperas and exerts unfavorable effect on the formed relationship between the mother andchild. It should be useful to contact these women in time and offer them a suffi cient psychosocialsupport.The psychosocial care of the newborns at risk and their parents in our society requires to keep upwith the advanced western countries, as well as the care of parents whose newborn dies.

Key words:
postpartum period, psychical postpartum disorders, postnatal depression, roomingin,the relationship mother-child, breast-feeding, newborn at risk, prematurely born child


Autoři: D. Sobotková;  Z. Štembera
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 385-389
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Rozbor problematiky týkající se poprodního období z psychologického hlediska z posledních20 let v České republice, který je jedním z výchozích materiálů pro vypracování prognózyv dané oblasti pro projekt nazvaný Zhodnocení vývoje, současného stavu a podmínek k zajištěnízdravého tělesného, duševního a sociálního vývoje nové generace do roku 2010 (č. 7346-3).Typ studie: Retrospektivní analýza problematiky poporodního období z hlediska psychologa v letech1980-2000 v České republice.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.Závěr: V poporodní péči došlo za posledních 20 let k velkým změnám, zejména v souvislosti sezavedením společného ošetřování matky spolu s novorozencem, tzv. systém rooming-in. Tentosystém péče, který má příznivý vliv na utváření vzájemné vazby mezi matkou a dítětem, jakoži na kojení, je přijímán ženami převážně kladně.Dosud málo pozornosti je u nás věnováno poporodním psychickým poruchám žen, zejména tzv.poporodní či postnatální depresi, která se vyskytuje u 10-15 % šestinedělek a která nepříznivěpůsobí na vytvářející se vztah matky a dítěte. Bylo by potřebné provádět včasný záchyt těchtožen a poskytnout jim dostatečnou psychosociální podporu.V psychologické péči o rizikové novorozence a jejich rodiče má naše společnost také mnoho dohánětoproti vyspělým západním státům, stejně jako v péči o rodiče v případě úmrtí novorozence.

Klíčová slova:
poporodní období, psychické poporodní poruchy, postnatální deprese, rooming-in,vztahy matka – dítě, kojení, rizkový novorozenec, předčasně narozené dítě

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se