Úspěšné řešení azoospermie s diagnózou„Sertolli cells only syndrome” (SCO sy.)a Maturation Arrest (MA) – získání kvalitníhoembrya


Successful Solution of Azoospermia with the Diagnosis”Sertolli Cells Only Syndrome” (SCO sy.) and MaturationArrest (MA) - Getting a Quality Embryo

Objective:
The transfer of good quality embryo in the program of assisted reproduction in thecase of azoospermia, dg. Sertolli cells only syndrome (SCO sy) + maturation arrest (MA). Testeswere assessed and found to have a high occurrence of Sertolli cells and very low occurrence ofgerminal cells, which were arrested at the round spermatid level. The histological evaluation washypospermatogenesis gr. 3 (minimum 1 spermatid/sample).Design: Case report.Setting: Laboratory IVF, Iscare, a. s., Department of Biology and Biochemistry of Fertilization,Institute of Molecular Genetics, Czech Academy of Sciences, Prague.Subject and Method: The successful integration of three methods provides a solution for this caseof azoospermia. Immunology and histology can more exactly diagnose the degree of azoospermia.Detection and visualisation of spermatids using monoclonal antibodies against sperm proteinspredicts the eventual occurrence of spermatogenesis, and histological evaluation confi rms theseimmunological fi ndings. Using the information of both methods it is possible to use special invitro cultivation of testicular cells and so obtain injectable spermatozoa, or precursors of sperm,for the ICSI method.Conclusion: The probability of acquisition of goood-quality embryo in the program of assistedreproduction is higher when these three methods are applied in combination.

Key words:
azoospermia, Sertolli cells, maturation


Autoři: O. Teplá 1;  J. Pěknicová 2;  M. Mrázek 1;  D. Chládek 2;  J. Fulka Jr. 1;  K. Kočí 1;  J. Badalová 1;  J. Míka 1
Působiště autorů: Iscare IVF a. s., Praha, ředitel M. Kadlec 2Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha, ředitel prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 454-457
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Transfer kvalitního embrya v programu asistované reprodukce v případě azoospermies dg. Sertolli cells only syndrome (SCO sy) + maturation arrest (MA), kde v testes byl zaznamenánvýskyt převážně Sertoliho buněk s nepatrným množstvím zárodečných buněk, které prokazovalyzástavu zrání (MA) ve stadiu kulatých spermatid. Histologickým hodnocením byla stanovenahypospermatogeneze gr. 3 (minimum jedna spermatida/vzorek).Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Laboratoř IVF, Iscare IVF, a. s., Oddělení biologie a biochemické fertilizace,Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha.Předmět a metodika studie: K úspěšnému řešení uvedeného typu azoospermie je možné použítimunologické, histologické a kultivační metody. Monoklonální protilátky proti akrosomálnímproteinům lidských spermií umožní pomocí immunofl uorescenčního testu zviditelnit prekurzoryspermií v ejakulátu a odhad spermatogeneze je upřesněn histologickou metodou. Po stanovenístupně spermatogeneze je použita kultivace buněčné suspenze in vitro, která umožní získat spermieči jejich prekurzory použitelné v metodě ISCI.Závěr: Využití uvedených metod a jejich vhodná kombinace zvýšila pravděpodobnost zisku kvalitníhoembrya v programu asistované reprodukce.

Klíčová slova:
azoospermie, Sertolliho buňky, zrání

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se