Standardní versus „hand-pump“vakuumextrakční přístroj


Standard versus „Hand-Pump“ Vacuum Delivery Device

Objective:
Clinical evaluation of a standard vacuum delivery device and „hand-pump“ vacuumdelivery device.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, City Hospital, Litoměřice.Methods: In the period between January 1993 and the end of December 2003 there were 81 deliveriesby vacuum at our department, 55 of which (67.90%) were with standard vacuum deliverydevice and 26 (32.10%) with „hand-pump“ vacuum delivery device. We evaluated the differencesin the following parameters: 1. basic characteristics – maternal age, parity, gestational age, birthweight and type of labor, 2. early maternal morbidity – the presence of episiotomy, perineal andvaginal tears, blood loss, the need of blood transfusion, duration of hospitalization and postpartumincontinentia urinae and alvi, 3. early neonatal morbidity – pH a. umbilicalis, Apgar scoreand the presence of newborn‘s trauma. The differences found in individual groups were thenused for statistics and evaluated.Results: In comparison with standard vacuum delivery device the usage of „hand-pump“ vacuumdelivery device appears to be more convenient for its signifi cantly higher reliability, especiallydue to construction and also for its favourable features at early neonatal morbidity.Conclusion: We have proved that the „hand-pump“ vacuum delivery device is in comparison withstandard vacuum delivery device more favourable with newborns and more convenient to usefor its high reliability.

Key words:
standard and „hand-pump“ vacuum delivery device, early maternal and neonatalmorbidity.


Autoři: J. Sláma;  M. Šoltés
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice, Litoměřice, prim. MUDr. M. Šoltés
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 440-443
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Klinické srovnání standardního vakuumextrakčního přístroje a „hand-pump“ vakuumextraktoru.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Litoměřice.Metodika: V období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2003 porodilo na našem oddělení 81 rodičekper vakuumextractionem. U 55 (67,90 %) z těchto porodů bylo použito standardního vakuumextrakčníhopřístroje a u 26 (32,10 %) porodů pak „hand-pump“ vakuumextrakčního systému.V obou skupinách jsme srovnávali: 1. základní charakteristiky rodiček, novorozenců a porodů– věk rodičky, paritu, gestační stáří v týdnech v den porodu, porodní hmotnost novorozence a typporodu, 2. časnou mateřskou morbiditu hodnocenou podle rozsahu porodních poranění, průměrnékrevní ztráty objektivizované hodnotami hemoglobinu a hematokritu třetí poporodní den,počtu rodiček, kterým bylo třeba aplikovat krevní transfuzi, celkové délky hospitalizace rodičkys novorozencem a poporodních poruch kontinence moči a stolice, 3. časnou neonatální morbidituhodnocenou podle pH pupečníkové krve, Apgar skóre a traumatu novorozence. Zjištěné rozdílyv jednotlivých skupinách byly posléze statisticky vyhodnoceny.Výsledky: Použití „hand-pump“ vakuumextrakčního přístroje se ve srovnání s klasickým kovovýmvakuumextraktorem jeví jako výhodnější pro významně vyšší spolehlivost podmíněnoupředevším konstrukcí přístroje a též díky příznivějším hodnotám některých parametrů časnéneonatální morbidity.Závěr: Prokázali jsme, že oproti klasickému kovovému vakuumextraktoru je „hand-pump“ vakuumextrakčnípřístroj šetrnější vůči novorozenci a jeho použití je vysoce spolehlivé.

Klíčová slova:
klasický a „hand-pump“ vakuumextrakční přístroj, časná mateřská a neonatálnímorbidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se