Význam registru individuálních údajůo rodičce


Importance of Registry of Parturient Data

Objective:
Analysis of the infl uence of age changes from younger parturients to older ones on theperinatal care results.Design: Retrospective epidemiological study of maternal age and other selected indicators.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague 4 – Podolí.Methods: Comparison of selected biological and social risk factors, obstetrical interventions, andperinatal mortality in maternal age groups.Results: During the shift from younger to older groups of parturients there is consistent patternof higher perinatal mortality among the youngest and older ones. The same pattern is preservedwhile analysed by social risk factors and risk factors from obstetrical history. In contrast, mostof selected obstetrical parameters increased continuously with the increasing age of mother. Thefi nal perinatal mortality fi gure is a result of complex infl uence of all negative factors and theobstetrical intervention to paralyse them. The recent shift from the youngest mothers to oldergroups has had some positive impact, however the further increase of mothers 30 years old andolder may show some negative infl uence on perinatal care results.Conclusion: The age shift among parturients from younger to older age groups contributed to decreaseof perinatal mortality in the Czech Republic in late nineties. We suggest a possible negativeinfl uence of further increase of pregnant women 30 years old and older on the current results ofperinatal care.

Key words:
age of parturient, risk factors, obstetrical intervention, perinatal death


Autoři: Z. Štembera
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 431-437
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Analyzovat vliv věkového přesunu od skupiny nejmladších rodiček do skupin věkověstarších na výsledky perinatální péče.Typ studie: Retrospektivní epidemiologická studie věku rodičky a dalších vybraných proměnných.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí.Metodika: Srovnání vybraných biologických a sociálních rizik, porodnických intervencí a perinatálníúmrtnosti v jednotlivých věkových skupinách rodiček.Výsledky: Při probíhajícím věkovém přesunu rodiček ze skupiny nejmladších žen do věkové skupinyžen starších přetrvává zvyšování perinatální úmrtnosti jak se snižujícím se věkem těhotnýchžen a rodiček, tak s jeho nárůstem. Stejné rozložení bylo zjištěno i pro vybrané rizikové faktorysociální a porodnické anamnézy, zatímco výskyt většiny analyzovaných rizik porodních narůstalplynule se zvyšujícím se věkem těhotné ženy a rodičky od skupiny nejmladších k nejstarším. Vzájemnéprolínání všech těchto nepříznivých vlivů, působících různě intenzivně v různých věkovýchskupinách, společně s odpovídající porodnickou intervencí, jejímž účelem je důsledky těchtonepříznivých vlivů paralyzovat, rozhodují o konečné hodnotě perinatální úmrtnosti. Pozitivněpůsobil v posledních letech i věkový přesun od nejmladších rodiček do skupin věkově starších.Výsledky po r. 2000 ale nasvědčují, že další nárůst podílu žen 30letých a starších v populaci rodičekby naopak mohl nepříznivě ovlivnit výsledky perinatální péče.Závěr: Věkový přesun probíhající k populaci rodiček v ČR z nejmladších ročníků do staršíchvěkových skupin přispěl koncem 90. let minulého století ke snižování perinatální úmrtnosti.Byla vyslovena úvaha o možném nepříznivém vlivu dalšího rozšiřování skupiny rodiček 30letýcha starších na stávající výsledky perinatální péče.

Klíčová slova:
věk rodičky, rizikové faktory, porodnická intervence, perinatální úmrtí

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se