Diagnostika lidských papillomavirů


Diagnostics of Human Papillomaviruses

Objective:
Human papillomaviruses (HPV) are linked to broad spectrum of epithelial lesions, wellknown is their main role in ethiology of cervical carcinoma. HPV testing is an integral componentof cervical cancer screening.This article presents general overview of molecular biologic methods current used in HPV diagnostic.Methods are divided according to its principle to three groups – hybridization based, PCRbased and combined both of this principle. The review would help select optimum methodics forroutinely screening, for causal clinical diagnostics of HPV associated diseases or for research study.From this context arise need of theoretical rudiments and experience for HPV diagnostics.Subject: Review article.Setting: Sikl’s Department of Pathology, Charles University, Medical Faculty Hospital Pilzen,Czech Republic.

Key words:
human papillomaviruses, HPV, HPV testing


Autoři: I. Mikyšková 1;  M. Michal 2
Působiště autorů: Bioptická s. r. o., vedoucí lékařka prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 2Šiklův patologicko-anatomický ústav FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 510-516
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Lidské papillomaviry (HPV) jsou spojovány s řadou epiteliálních lézí, nejpodrobnějijsou prozkoumány jako hlavní etiologický faktor karcinomu děložního hrdla. HPV diagnostika jesoučástí screeningových programů ve většině vyspělých zemí.Cílem souhrnného článku je podat přehled molekulárně biologických metod, používaných v současnostipro diagnostiku lidských papillomavirů. Metody jsou zde rozděleny podle principu do třískupin: na metody hybridizační PCR metody a metody využívající oba předchozí principy. Přehledmá napomoci k výběru vhodné metodiky pro různé cíle, jako jsou rutinní screening, klinická diagnostikajednotlivých onemocnění spojovaných s papillomaviry nebo výzkumné studie. Z kontextuvyplývá nezbytnost teoretických znalostí i praktických zkušeností pro provádění tohoto vyšetřenía zodpovědnou interpretaci výsledků.Typ práce: Přehledný souhrn.Název a sídlo pracoviště: Šiklův patologicko-anatomický ústav, Fakultní nemocnice Plzeň.

Klíčová slova:
lidské papillomaviry, HPV, HPV diagnostika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se