Kombinovaná léčba děložního myomu(embolizace uterinních arterií s následnoulaparoskopickou myomektomií)


Combined Treatment of Uterine Myoma (Uterine ArteriesEmbolization Followed by Laparoscopic Myomectomy)

Objective:
The treatment of uterine myoma with pretreatment of uterine arteries embolizationfollowed by laparoscopic myomectomy is presented.Design: Case report.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology 1st Medical Faculty of Charles Universityand General Faculty Hospital in Prague.Subject and Method: Forty two years old woman with uterine myoma was „pretreated“ with uterinearteries embolization followed by laparoscopic myomectomy next day. The reason for thisprocedure was to improve in short period conditions for surgery and defi nitively solve uterinepathology.Conclusion: The „pretreatment“ with uterine arteries embolization improves basically conditionsand effect of uterine myoma surgery. This „two step procedure“ could be recommended mainlyfor cases of large and vascularizated myomas.

Key words:
děložní myom, laparoskopie, embolizace uterinních arterií


Autoři: D. Kužel 1;  M. Mára 1;  J. Mašková 2;  Z. Fučíková 1;  P. Kříž 3;  P. Dundr 4;  J. Živný 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 2Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Praha, primář pplk. MUDr. F. Charvát 3Klinika anestezie a resuscitace 1. LF UK a VFN Praha, přednosta 4Ústav patologie 1. LF UK 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 497-500
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Sdělení případu řešení děložního myomu kombinovaným přístupem, embolizací uterinnícharterií s následnou laparoskopickou myomektomií.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.Předmět a metoda studie: U 42leté pacientky s děložním myomem byl proveden „pretreatment“embolizací uterinních arterií a následný den laparoskopická myomektomie. Cílem tohoto postupubylo v krátkém časovém období zlepšit podmínky pro operační výkon a následně defi nitivněvyřešit děložní patologii.Závěr: „Pretreatment“ embolizací uterinních arterií významně zlepšuje podmínky a tím zřejměi efekt operačního výkonu. Postup lze individuálně doporučit pro případy hraničně velikých,vaskularizovaných myomů.

Klíčová slova:
uterine myoma, laparoscopy, uterine arteries embolism

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se