Exprese MMP-26 v endometriálníchexplantech pod vlivem estradiolua progesteronu


MMP-26 Expression in Endometrial Explants Treated withEstradiol and Progesterone

Objective:
To examine possible estrogen dependent endometrial expression of MMP-26 in vitro.Design: Experimental study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology of the Palacky University Medical School andUniversity Hospital, Olomouc, Czech Republic, Department of Obstetrics and Gynecology, UniversityHospital, Lund, Sweden.Methods: We studied MMP-26 mRNA in 14 normal endometrial samples obtained from the proliferativephase of the menstrual cycle. Samples were cultured for fi ve days either with estradiolalone or in combination with progesterone. Samples cultured with ethanol represented controlgroups. MMP-26 mRNA expression was examined in frozen samples using in situ hybridization.Immunohistochemistry was used to study the presence of estrogen and progesterone receptorsin endometrial explants.Results: MMP-26 mRNA expression was highest in fresh (non cultured) samples. Signal intensitydecreased during the fi rst two days of culture and was negligable in the following days. Nuclearintensity for estrogen and progesterone receptor was high after fi ve days of culture.Conclusion: We did not fi nd MMP-26 mRNA in vitro expression to be directly estrogen dependent.

Key words:
endometrium, in vitro, MMP, mRNA, regulation


Autoři: R. Pilka 1;  M. Kudela 1;  S. Hansson 2;  B. Casslén 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, FN a LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika a Biomedicínské centrum, Univerzita Lund, Švédsko 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2004; (6): 0
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit možný přímý regulační vliv estrogenu na expresi MMP-26 in vitro.Typ studie: Experimentální studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, UP LF a FN, Olomouc, Česká republika,Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzitní nemocnice, Lund, Švédsko.Metodika: Studovali jsme MMP-26 mRNA ve 14 vzorcích normální endometriální tkáně, získanýchz proliferační fáze menstruálního cyklu. Vzorky byly pět dnů kultivovány buď se samotnýmestradiolem, nebo s kombinací estradiolu a progesteronu. Kontrolní skupiny tvořily vzorkykultivované s etanolem. Exprese MMP-26 mRNA byla zjišťována ve zmražených vzorcích pomocíin situ hybridizace. Přítomnost estrogenových a progesteronových receptorů byla stanovovánaimunohistochemicky.Výsledky: Exprese MMP-26 mRNA byla nejvyšší v čerstvých (nekultivovaných) endometriálníchvzorcích. Intenzita signálu strmě klesala v obou studovaných i kontrolních skupinách běhemprvních dvou dnů kultivace a v dalších dnech dosahovala zanedbatelných hladin. Nukleárníintenzita estrogenových i progesteronových receptorů byla po pěti dnech kultivace na vysokéúrovni.Závěr: Neprokázali jsme přímý regulační vliv estrogenu na expresi MMP-26 mRNA in vitro.

Klíčová slova:
endometrium, in vitro, MMP, mRNA, regulace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se