Efektivita a komplikace chirurgické léčby stresové močové inkontinence pomocí volně uložené pásky pod uretrou – Uretex


Effectivity and Complications Rate of Surgical Treatment of Stress Urinary Incontinence with Tension-Free Vaginal Tape – Uretex

Objective:
To evaluate the safety and efficacy of the Uretex tension-free vaginal tape procedure in the treatment of female stress urinary incontinence.

Design:
Retrospective multicenter clinical trial.

Setting:
Obstetrics and Gynecology Department, The Charles University 2nd Medical School and Teaching Hospital Motol, Prague.

Methods:
A group of 145 patients with stress urinary incontinence who underwent Uretex tension-free vaginal tape procedure was studied. Procedures were performed from vaginal retropubic route. Patients were operated on in one urological and five gynecological departments in Czech Republic. Preoperative evaluation consisted of complete urogynecological examination, age, parity, body mass index, history of previous pelvic surgery and hormonal status. The cure rate and complications were determined in shortterm postoperative follow-up.

Results:
The mean age was 56 (25-80) years, the median parity was 2.25 (1-4), 113 (78%) patients were slightly overweight (BMI 25-30 kg/m2) and others had normal weight (BMI 20-25 kg/m2). The cure rate after surgery was 90.3% (131 women). Complications occured in 22 (15.2%) cases. In two (1.4%) patients perforation of the urinary bladder wall occurred. In two (1.4%) women nonperforated injury of bladder wall was postoperatively diagnosed. Retropubic haematoma occurred in another two patients (1.4%). 16 (11%) patients had mild early postoperative complications (eight times short-term urinary retention, six lower urinary tract infections, two urgent symptomatology). Erosion of vaginal wall did not occur postoperatively. All complications were resolved and the patients were free of negative postoperative symptoms 6 month after the procedure.

Conclusion:
This study shows that Uretex tension-free vaginal tape procedure is an effective and safe minimally invasive surgical procedure in the treatment of stress urinary incontinence.

Key words:
tension-free vaginal tape, TVT, Uretex, cure rate, safety, complications, erosion


Autoři: R. Chmel ;  M. Nováčková;  L. Horčička;  R. Vlk
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta: doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(5): 415-419
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení bezpečnosti a efektivity operace pomocí volně uložené pásky pod uretrou – Uretex – pro léčbu ženské stresové močové inkontinence.

Typ studie:
Retrospektivní multicentrická klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Metodika:
Studie 145 pacientek se stresovou inkontinencí, které podstoupily operaci pomocí volně uložené pásky pod uretrou Uretex. Operace byly provedeny vaginální retropubickou cestou. Pacientky byly operovány na jednom urologickém a pěti gynekologických pracovištích v České republice. Předoperační hodnocení zahrnovalo kompletní urogynekologické vyšetření, věk, paritu, index tělesné hmotnosti, anamnézu předchozích pánevních operací a hormonální stav. Úspěšnost a komplikace operace byly hodnoceny v krátkodobém sledování.

Výsledky:
Průměrný věk souboru byl 56 let (25-80), průměrná parita byla 2,25 (1-4), 113 (78 %) pacientek bylo v pásmu mírné nadváhy (BMI 25-30 kg/m2) a ostatní měly normální hmotnost (BMI 20-25 kg/m2). Vyléčení stresové inkontinence nastalo po operaci u 90,3 % (131 z 145) žen. Komplikace se objevily ve 22 (15,2 %) případech. U dvou pacientek (1,4 %) došlo k perforaci močového měchýře. U dvou žen (1,4 %) bylo pooperačně zjištěno neperforující poranění stěny měchýře. U dvou žen (1,4 %) se objevil retropubický hematom. 16 (11 %) pacientek mělo lehké časné pooperační komplikace (8krát krátkodobá retence moči, 6krát infekce dolního močového ústrojí, 2krát urgentní symptomatologie). Pooperačně se neobjevila žádná eroze pásky do pochvy. Všechny komplikace byly vyřešeny a pacientky byly při kontrole do 6 měsíců po operaci bez negativních pooperačních příznaků.

Závěr:
Studie prokázala, že operace pomocí volně uložené pásky pod uretrou Uretex je efektivní a bezpečnou minimálně invazivní metodou chirurgické léčby stresové inkontinence.

Klíčová slova:
volně uložená páska pod uretrou, TVT, Uretex, úspěšnost, bezpečnost, komplikace, eroze


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se