Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny u časných stadií cervikálního karcinomu


Lymphatic Mapping and Detection of Sentinel Node in Early Stages of Cervical Carcinoma

Objective:
The aim of the study was to analyse two methods of intraoperative sentinel node detection using blue dye and blue dye with Tc99 labeled tracer in early stage of the cervical cancer.

Design:
Prospective case observational study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Ostrava

Methods:
From May 2004 to September 2005, 49 patients with cervical cancer who underwent a radical surgery were included into the study. Sentinel lymph node was detected using blue dye in the first group of 23 patients and by blue dye with Tc99 in the second group of 26 patients. Intraoperative sentinel node detection was performed by visual aspection in the first group, and by visual aspection and by hand-held gamma-probe in the second group.

Results:
Patients were divided according to stage of the disease into three subgroups FIGO IA2, FIGO IB1 and FIGO IB2. A total number of 1561 lymph node with an average 32 and 94 SLN with an average 1.9 were identified. The specific detection rate per site was 63% in the first group and 80.8% in the second group respectively. Metastatic disease was detected in 26 patients (41%) and metastatic involvement of SLN only in 11 patients (17,4%). Sensitivity and negative predictive value were 100% in both groups, false negativity was 0%.

Conclusion:
Detection of SLN by combination of blue dye and Tc99 labeled tracer has a higher detection rate of SLN than detection by blue dye alone.

Key words:
cervical cancer, sentinel node, radical surgery


Autoři: L. Ševčík 1;  J. Klát 1 ;  P. Gráf 1;  Peter Koliba 1 ;  R. Čuřík 2;  O. Kraft 3;  J. Mláděnka 1;  Z. Dančíková 1
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. P. Koliba, CSc. 1;  Ústav patologie FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. R. Čuřík 2;  Klinika nukleární medicíny FNsP, Ostrava, přednosta MUDr. O. Kraft, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(5): 411-415
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie bylo porovnání dvou metod detekce sentinelových uzlin (SLN), detekce patentní modří a kombinací patentní modři s radioaktivním koloidem u časných stadií cervikálního karcinomu.

Typ studie:
Klinická prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě.

Metodika:
Od května 2004 do září 2005 bylo do studie zařazeno 49 pacientek s časným stadiem cervikálního karcinomu, u kterých byla provedena radikální operace dle Wertheima-Meigse. U první skupiny 23 pacientek byla provedena detekce SLN pomocí patentní modři, u druhé skupiny 26 pacientek bylo provedeno mapování SLN kombinací patentní modři a techneciem značeným koloidem. Peroperační detekce SLN byla v první skupině provedena vizuálně a ve druhé skupině vizuálně a měřením radioaktivity ruční gamasondou.

Výsledky:
Pacientky byly rozděleny podle stadia nemoci do tří podskupin, FIGO stadium IA2, stadium IB1 a stadium IB2. U 49 vyšetřovaných pacientek bylo získáno celkem 1561 lymfatických uzlin, průměrně 32 uzlin na pacientku, SLN bylo získáno 94, průměrně 1,9 uzliny na pacientku. Oboustranně byly SLN identifikovány v 29 případech (59,2 %). Úspěšnost detekce SLN na stranu v první skupině byla 63 %, ve druhé skupině 80,8 %. Metastatické postižení lymfatických uzlin bylo zjištěno u 26 pacientek (41 %), z toho metastatické postižení pouze SLN bylo zjištěno u 11 pacientek (17,4 %). Senzitivita a negativní prediktivní hodnota byla u obou skupin 100 %, falešná negativita byla 0 %.

Závěr:
Kombinovaná peroperační detekce SLN lymfotropním barvivem a techneciem značeným koloidem má vyšší procento úspěšnosti než detekce SLN využívající pouze lymfotropní barvivo.

Klíčová slova:
karcinom čípku děložního, sentinelová uzlina, radikální chirurgická léčba


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se