Předoperační zhodnocení myometriální invaze u pacientek s karcinomem endometria pomocí ultrazvuku a magnetické rezonance


Preoperative Assessment of Myometrial Invasion in Endometrial Cancer Patients by Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Objective:
To compare the accuracy of transvaginal sonography and magnetic rezonance imaging (MRI) in determining the depth of myometrial invasion in proven cases of endometrial cancer.

Design:
A prospective study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Department of Medical Genetics and Fetal Medicine, Department of Radiology, University Hospital, Olomouc.

Methods:
Fifty five patients diagnosed as having FIGO stage I endometrial carcinoma were evaluated preoperatively by transvaginal ultrasound; 44 cases of the same group were also evaluated by magnetic resonance imaging (MRI). The degree of invasion evaluated by transvaginal sonography and by MRI was compared to the pathological specimens.

Results:
Transvaginal sonography was successful in evaluating myometrial invasion in 44 of 55 cases (accuracy 80%, sensitivity 80%, specificity 88%, positive predictive value 77%, negative predictive value 87%). Evaluation with MRI was accurate in 37 of 44 cases (accuracy 84%, sensitivity 84%, specificity 91%, positive predictive value 81%, negative predictive value 91%).

Conclusion:
Although MRI is superior to transvaginal sonography in evaluating myometrial invasion, it is expensive and time consuming, and would not be suitable as a screening test for depth of invasion. On the other hand, transvaginal sonography is relatively low-cost technique, which can be easily performed and repeated. However, it requires more operator experience than MRI in order to achieve high accuracy.

Key words:
magnetic resonance imaging, ultrasound, endometrial cancer, myometrial invasion


Autoři: M. Lubušký 1,2;  P. Dzvinčuk 1;  R. Pilka 1;  M. Procházka 1;  E. Látalová 1;  I. Míčková 2;  D. Horák 3;  L. Kotršová 1;  L. Michnová 1;  M. Kudela 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 2;  Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. M. Heřman, Ph. D. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(5): 394-398
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Porovnat přesnost transvaginální sonografie a magnetické rezonance při určení hloubky myometriální invaze u pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav lékařské geneticky a fetální medicíny, Radiologická klinika, LF UP a FN v Olomouci.

Metodika:
U 55 pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria ve stadiu I dle FIGO klasifikace byla předoperačně posouzena hloubka myometrální invaze při transvaginálním ultrazvukovém vyšetření. U 44 pacientek byla invaze hodnocena nezávisle i magnetickou rezonancí. Do studie byly zařazeny pouze pacientky s následnou chirurgickou léčbou umožňující definitivní pooperační histopatologické vyšetření.

Výsledky:
Transvaginální sonografie byla úspěšná při hodnocení myometrální invaze v 80 % (44/55) případů (senzitivita 80% a specificita 88% s pozitivní předpovědní hodnotou 77 % a negativní předpovědní hodnotou 87 %). Při vyšetření magnetickou rezonancí byla zaznamenána shoda s definitivním histopatologickým nálezem v 84% (37/44) případů (senzitivita 84% a specificita 91% s pozitivní předpovědní hodnotou 81 % a negativní předpovědní hodnotou 91 %).

Závěr:
Magnetická rezonance ve srovnání s transvaginálním ultrazvukovým vyšetřením umožňuje přesnější předoperační posouzení myometrální invaze u pacientek s diagnostikovaným karcinomem endometria. Jedná se ale o vyšetření finančně nákladné a časovně náročné. Je proto otázka, zda je vhodné jako rutinní vyšetření u všech pacientek s karcinomem endometria. Transvaginální sonografie naopak představuje relativně levné vyšetření, které je snadno proveditelné a časově nenáročné. K dosažení potřebné spolehlivosti při posouzení myometriální invaze je však nutné, aby bylo prováděno zkušeným vyšetřujícím.

Klíčová slova:
magnetická rezonance, ultrazvuk, karcinom endometria, myometriální invaze


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se