Inzerčně-deleční polymorfismus v genu pro angiotensin – konvertující enzym (I/D ACE) u těhotných s gestačním diabetem


Insertion-deletion Polymorphism in the Gene for Angiotensin – Converning Enzyme (I/D ACE) in Pregnant Women with Gestational Diabetes

 

Aim of the study:
The aim of the study was to investigate possible associations of the Angiotensin – converting enzyme insertion/deletion (I/D ACE) polymorphism with gestational diabetes mellitus occurrence.

Methods:
Number of 53 healthy pregnant women (controls) and 48 women with gestational diabetes mellitus were included in the study. The woman patients were hospitalised in the Clinic of Obstetrics and Gynaecology, Masaryk University Affiliated hospital Brno during the period 10/2004 – 10/2005. In all cases there was the spontaneous one baby pregnancy. The procedure was obtaining the peripheral blood samples from women of those two groups and isolation of their DNA using standard technique with the use of proteinase K. I/D ACE genotype of each person was determined using allele specific primers.

Results:
We did not prove significant association neither of the genotype distribution (Pg) Pg = 0.115 nor allele frequency (Pa) Pa = 0.873 between controls and women with gestational diabetes mellitus. The significant differences of genotype distributions (Pg=0.03) were observed in women with two and more labours in anamnesis. Borderline significant differences of genotype distributions (Pg=0.08) were found in women with one and more abortions in anamnesis.

Conclusions:
According to our results the variability in ACE gene can be taken as factor contributing to manifestation of gestational diabetes mellitus. According to results of our study I/D ACE polymorphism can’t be taken as genetic marker of gestational diabetes mellitus.

Key words:
gestational diabetes mellitus, angiotensin-converting enzyme, gene polymorphism, renin-angiotensin system, pregnancy


Autoři: Z. Dostálová 1;  J. A. Bienertová-Vašků 2;  A. Vašků 2;  R. Gerychová 1;  V. Unzeitig 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 1;  Institut patologické fyziologie, LF MU, Brno, přednosta prof. MUDr. A. Vašků, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(5): 369-373
Kategorie: Původní práce

Cílem naší studie bylo prozkoumat možné asociace inzerčně/delečního angiotensin-konvertujícího enzymu (I/D ACE) polymorfismu s výskytem gestačního diabetu.

Souhrn

 

Cíl studie:
Cílem naší studie bylo prozkoumat možné asociace inzerčně/delečního angiotensin-konvertujícího enzymu (I/D ACE) polymorfismu s výskytem gestačního diabetu.

Soubor a metodika:
Do studie bylo zařazeno 53 zdravých těhotných žen a 48 žen s gestačním diabetem. Pacientky byly hospitalizovány na Gynekologicko-porodnické klinice MU Brno v období 10/2004 – 10/2005. Vždy se jednalo o spontánní jednočetnou graviditu. Odběr periferní krve, izolace DNA standardní technikou s použitím proteinázy K. Genotypy I/D ACE byly stanoveny prostřednictvím alelově specifických primerů.

Výsledky:
Neprokázali jsme statisticky signifikantní rozdíl v genotypových distribucích (Pg) Pg = 0,115 ani v alelických frekvencích (Pa) Pa = 0,873 mezi zdravými matkami a pacientkami s gestačním diabetem. U žen se dvěma a více porody v anamnéze jsme prokázali signifikantní rozdíl v distribuci genotypů (Pg=0,03); hraničně signifikantní rozdíl v distribuci genotypů jsme také nalezli u žen s 1 a více potraty v anamnéze (Pg=0,08).

Závěr:
Podle našich výsledku lze variabilitu v genu pro ACE považovat za jeden z faktorů, jež přispívají k manifestaci gestačního diabetu, I/D ACE polymorfismus však nelze na základě našich dat považovat za genetický marker gestačního diabetu.

Klíčová slova:
gestační diabetes mellitus, angiotensin - konvertující enzym, genový polymorfismus, renin-angiotensinový systém, gravidita


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína Kardiologie

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se