Možnosti využití ultrazvuku při diagnostice descenzu zadního kompartmentu ženského pánevního dna


Possibilities of Using Ultrasound in the Diagnostics of Descended Posterior Compartment of Woman Pelvic Floor

Objective:
Find out the features of descending posterior vaginal wall using ultrasonography and set the objective diagnostic criteria.

Design:
Prospective comparative study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Teaching Hospital Bulovka, First Medical Faculty, Charles University in Prague.

Methods:
We included 39 attendants, 19 with clinicaly proven descent of posterior vaginal wall; 20 as a negative control group. We observed the ultrasonographical features of descending posterior vaginal wall according to the horisontal line crossing the inferior margin of pubic bone (PM) and central anorectal angle (PARA) at rest and during Valsalva manoevre with and without intrarectal application of sonographic yelly. Student’s t-Test was used for statistical evaluation.

Results:
We proved the statisticaly significant increase in the distances PM and PM’ in the group of females suffering from the descent compared to the group of healthy women. Values of PARA were also signifinatly hightened in the group of patients with the descent compared to healthy females.

Conclusions:
The ultrasonographical evaluation of descending posterior vaginal wall appears to be promising chance in diagnostics of female’s pelvic floor pathology.

Key words:
ultrasonography, posterior compartment, descent


Autoři: M. Krčmář 1;  M. Halaška 1;  O. Šottner 1;  J. Záhumenský 1;  D. Driák 1 ;  M. Otčenášek 2;  A. Martan 3 ;  M. J. Halaška 4
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 1;  Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, přednosta doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 3;  Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(5): 398-403
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit možnosti ultrazvukového zobrazení descenzu zadní stěny poševní a stanovit objektivní parametry pro jeho zhodnocení.

Typ studie:
Prospektivní komparativní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, FN Bulovka, Praha.

Metodika:
Do studie bylo zařazeno celkem 39 účastnic; 19 s klinicky manifestním descenzem zadní poševní stěny a 20 jako kontrolní skupina. Hodnotili jsme ultrazvukový záznam sestupu zadní poševní stěny vůči horizontále vedoucí dolním pólem stydké kosti (PM) a centrální anorektální úhel (PARA) v klidu a během Valsalvova manévru před a po intrarektální aplikaci sonografického gelu. Získané výsledky byly statisticky vyhodnoceny pomocí Studentova t-testu.

Výsledky:
Na základě statistické analýzy bylo prokázáno statisticky relevantní zvýšení hodnot vzdáleností PM a PM’ ve skupině pacientek s descenzem oproti hodnotám u zdravých dobrovolnic. Hodnoty PARA byly rovněž statisticky relevantně zvýšeny u pacientek s descenzem oproti zdravým dobrovolnicím.

Závěr:
Ultrazvukové hodnocení defektů zadního kompartmentu z perineálního přístupu se jeví jako slibná možnost v diagnostice patologií ženského pánevního dna.

Klíčová slova:
ultrazvuk, zadní kompartment, descenzus


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se