Těhotenství po laparoskopické myomektomii – dlouhodobé sledování


Pregnancy after Laparoscopic Myomectomy – Long-term Follow up

Objective:
Analysis of pregnancy related complications in infertile patient after laparoscopic myometomy (LM).

Design:
Retrospective analytic study.

Setting:
Institute for the Care of Mother and Child, Prague; Institute for Postgraduate Medical Education, Prague.

Methods:
The study group were infertile patients referred to our department with the finding of uterine fibroid(s). In all patients LM was the method of choice. Thorough information and results from all infertile patient after LM were assessed and analysed with 18 months follow-up after surgery.

Results:
The aim of our study was to evaluate pregnancy rate and the possible risks during pregnancy and delivery following LM. We analysed 69 patients after LM. Mean size of a fibroid was 3.3 cm and the number of removed fibroids in one patient was 1.8. The conception rate after LM was 56.5%. We didn’t observe any increased incidence of fetomaternal morbidity or severe pregnancy and labour related complications. There was no uterine rupture after LM in our group. The cesarean section was rate 44.8%.

Conclusions:
The impact of fiborids on infertility is still controversial. LM in infertile patient is one of the most common surgical procedure. The appropriate surgical management of uterine scar is mandatory. This operation must be performed by skilled reproductive surgeon. Thorough information to the patient before and after LM is necessary. The pregnancy following LM is at high risk with increased caesarean section rate.

Key words:
laparoscopy, complication, uterine fibroid, myomectomy, infertility, pregnancy, uterine rupture, cesarean section


Autoři: E. Kučera 1,2;  M. Dvorská 3;  P. Křepelka 1,2;  Heřman H.# 1,2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 1;  Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha, přednosta prof. M. Halaška, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(5): 389-393
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Pokračovat v dlouhodobém sledování neplodných žen a možných komplikací v následném těhotenství po laparoskopické myomektomii.

Typ studie:
Retrospektivní analytická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha-Podolí, Katedra gynekologie a porodnictví, IPVZ Praha.

Metodika:
Na základě dotazníkové akce jsme statisticky vyhodnotili reprodukční výsledky u žen po laparoskopické myomektomii provedené na našem pracovišti ve čtyřletém období od začátku roku 2000 do konce roku 2003. Výsledky jsme hodnotili s minimálním odstupem 18 měsíců od operace. Posuzovali jsme především výskyt závažných těhotenských komplikací (děložní ruptura, placentomyometriální patologie). Dalším hodnoceným jevem byla frekvence císařských řezů v souboru a případná souvislost s počtem, lokalizací a uložením myomů.

Výsledky:
Analyzovali jsme výsledky ze 69 laparoskopických myomektomií. Všechny pacientky operované v našem souboru byly dlouhodobě neplodné. Průměrná velikost myomu byla 3,3 cm a počet odstraněných myomů u jedné pacientky byl 1,8. Po laparoskopické myomektomii otěhotnělo 56,5 % žen. U žen, které otěhotněly po laparoskopické myomekomii, nedošlo k závažné komplikaci v průběhu gravidity. Děložní rupturu v graviditě jsme nezaznamenali. Ukončení gravidity císařským řezem v souboru bylo ve 44,8 %.

Závěr:
Laparoskopická myomektomie je rozšířenou endoskopickou operací. Rizika související s jejím prováděním u neplodných žen bývají podceňovány. Dodržování principů reprodukční chirurgie a adekvátního ošetření myometria je nezbytným předpokladem tohoto výkonu a prevencí možných komplikací. Pacientky musí být před výkonem i po operaci důkladně informovány a poučeny o možných komplikacích. Následná gravidita po myomektomii je riziková.

Klíčová slova:
laparoskopie, komplikace, myom, myomektomie, neplodnost, těhotenství, ruptura děložní, císařský řez


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se