Bazálne koncentrácie FSH (folikulostimulačného hormónu) ako prediktor úspešnosti IVF-ICSI cyklu


Basal Concentrations of FSH (Follicle Stimulating Hormone) as a Predictor of Succes of IVF-OCSI Cycle

Objective:
To evaluate the predictive value of basal follicle-stimulating hormone (FSH) levels in relation to the ovarian reserve and to establish their effect on IVF success.

Design:
Retrospective clinical study.

Setting:
2nd Department of Gynaecology and Obstetrics, Medical Faculty and L. Pasteur University Hospital Košice.

Methods:
155 IVF cycles were evaluated in relation to the basal FSH levels. Several parameters were regarded – duration of stimulation, gonadotrophins dosage, number of oocytes, oocyte quality, fertilization ratio, number of embryos, pregnancy rate and miscarriage rate.

Results:
Statistically significant correlation in relation to basal FSH levels was established in case of number of oocytes and number of embryos (p<0,05). Other parameters were not correlated to basal FSH levels. There was not established lowerpregnancy rate in patients with elevated basal FSH levels.

Conclusions:
On basis of this study results we can observe that basal FSH concentrations give us some information about ovarian reserve, but they neither inform about oocyte quality nor predict IVF success.

Key words:
IVF, basal FSH, ovarian reserve, poor responders, prognosis


Autoři: S. Toporcerová;  J. Adam;  T. Toporcer;  R. Hredzák;  A. Ostró
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN, Košice, prednosta prof. MUDr. A. Ostró, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 474-479
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ štúdie:
Stanoviť prediktívnu hodnotu bazálnych koncentrácií folikulostimulačného hormónu vo vzťahu k ovariálnej rezerve a objektivizovať vplyv týchto koncentrácií na úspešnosť IVF cyklu.

Typ štúdie:
Retrospektívna klinická štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP Košice.

Metodika:
V retrospektívnej klinickej štúdii bolo vyhodnotených 155 cyklov asistovanej reprodukcie vo vzťahu k bazálnym koncentráciám folikulostimulačného hormónu. Sledované boli jednotlivé parametre úspešnosti cyklu – vek pacientky, dĺžka stimulácie, dávka gonadotropínov, počet získaných oocytov, kvalita oocytov, percento fertilizácie, počet embryí, percento gravidít a včasných spontánnych potratov.

Výsledky:
Štatisticky významná korelácia bola zistená len medzi bazálnymi koncentráciami FSH a počtom získaných oocytov a embryí (p<0,05). V ostatných parametroch korelácia nebola dokázaná. Rovnako nebola dokázaná nižšia úspešnosť asistovanej reprodukcie u pacientok s vyššími bazálnymi koncentráciami FSH.

Záver:
Na základe výsledkov tejto retrospektívnej štúdie možno konštatovať, že bazálne koncentrácie FSH podávajú určitú informáciu o ovariálnej rezerve. Avšak nepodávajú informáciu o kvalite oocytov a nemôžu byť použité ako prediktor úspešnosti IVF cyklu.

Kľúčové slová:
IVF, bazálne koncentrácie, folikulostimulačný hormón, ovariálna rezerva


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se