Klinické srovnání laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie (LAVH) a totální laparoskopické hysterektomie (TLH) u žen s benigním onemocněním dělohy – prospektivní randomizovaná studie


Clinical Comparison of Laparoscopy-Assisted Vaginal Hysterectomy (LAVH) and Total Laparoscopy Hysterectomy (TLH) in Women with Benign Disease of Uterus – a Prospective Randomized Study

Objective:
To compare two techniques of hysterectomy.

Design:
Prospective, randomised study.

Setting:
Institute for the Mother and Child Care, Prague.

Methods:
85 patients randomized into two groups – laparoscopically assisted vaginal hysterectomy (LAVH) and total laparoscopic hysterectomy (TLH). The criteria studied were length of the procedure, blood loss, complication rate, uterus weight, rate of conversions, consumption of analgesics, inflammatory response. Results: Mean length of the procedure for LAVH, TLH was 85 and 111 min, respectivelly, the mean blood loss 306 and 184 ml. There was no difference in inflammatory response and use of antibiotics. Consumption of analgesics was higher in the TLH group. Conversions to laparotomy occurred only in the LAVH group. Only in the TLH group we noticed serious postoperative complications.

Conclusion:
LAVH seems to be the preferable technique of hysterectomy for benign diseases of the uterus.

Key words:
hysterectomy, minimally invasive surgery, laparoscopy.


Autoři: J. Drahoňovský;  M. Pán;  Š. Barešová;  E. Kučera;  J. Feyereisl
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, vedoucí doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 431-437
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Klinické srovnání dvou minimálně invazivních technik hysterektomie.

Typ studie:
Prospektivní, randomizovaná.

Pracoviště:
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Celkem 85 žen s benigním onemocněním dělohy bylo randomizováno do 2 skupin: laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) a totální laparoskopická hysterektomie. Studovanými kritérii byly délka výkonu, krevní ztráta, pokles hemoglobinu, peroperační a pooperační komplikace, hmotnost dělohy, spotřeba analgetik, zánětlivá odpověď (C-reaktivní protein, orosomukoid, interleukin-6, tumor-nekrotizující-faktor).

Výsledky:
Jednotlivé skupiny byly statisticky srovnatelné v předoperačních kritériích. Průměrná délka operace pro LAVH a TLH byla 85 a 111 min, průměrná krevní ztráta 306 a 184 ml. Zánětlivá odpověď a četnost podání antibiotik se významně nelišila mezi oběma skupinami. Ve skupině TLH jsme zaznamenali vyšší spotřebu analgetik. Konverze na laparotomii jsme zaznamenali pouze ve skupině LAVH. Závažné pooperační komplikace jsme zaznamenali pouze ve skupině TLH.

Závěr:
LAVH se zdá být výhodnějším minimálně invazivním výkonem.

Klíčová slova:
hysterektomie, minimálně invazivní chirurgie, laparoskopie.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se