Přehled operačních technik užívaných ke korekci poruch statiky pánevního dna


A Survey of Surgical Techniques Used for the Correction of Statics Disorders of Pelvic Floor

Objective:
To present an overview of current procedures used in female pelvic floor reconstructive surgery.

Subject:
Review article.

Setting:
Teaching Hospital Bulovka, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague.

Subject and Method:
Pelvic organ prolapse (POP) in women including associated disorders belong to the top problems in current urogynecology. During the last decade a substantial progress in elucidation of detail morphology and function of each pelvic floor compartments had been made. These new findings could be rapidly implemented into clinical medicine, mainly as application of new mesh implants. The results of reconstructive operations are variable, one of the reason is the existence of many operation techniques. This review article represents a short overview of those methods.

Conclusion:
Wide range of current operation procedures must be re-evaluated respecting the existence of new techniques based on recent anatomical studies.

Key words:
descent, pelvic floor, prolapse, compartment, implant, mesh, operation, POP - Pelvic Organ Prolapse


Autoři: M. Krčmář 1;  M. Halaška 1;  J. Záhumenský 1;  O. Šottner 1;  M. Dvorská 1;  M. Halaška 2;  L. Krofta 3;  K. Švabík 4
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2;  Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, přednosta: doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3;  Gynekologicko-porodnická klinika VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 464-468
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Podat přehled o současných technikách využívaných v rekonstrukční chirurgii ženského pánevního dna.

Typ studie:
Rešeršní práce.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Bulovka, 1. LF UK Praha.

Předmět a metoda studie:
Problematika descenzu ženských pánevních orgánů (POP) patří ke stěžejním tématům současné urogynekologie. Během poslední dekády došlo k výraznému pokroku v objasnění detailní morfologie a funkce jednotlivých oddílů ženského pánevního dna. Získané teoretické poznatky se velmi rychle uplatnily v klinické praxi, kde se projevily mj. zavedením speciálních síťkových implantátů (mesh) a nových operačních technik při jejich aplikaci. Výsledky rekonstrukčních operací v dlouhodobém horizontu jsou však velmi variabilní; jedním z důvodů je bezesporu i existence značného množství operačních technik. Jejich stručný přehled se zhodnocením přínosu pro praxi podává následující souhrnný článek.

Závěr:
Široké spektrum současných operačních technik bude nutno přehodnotit ve světle existence nových operačních technik vycházejících z recentních anatomických studií.

Klíčová slova:
descenzus, pánevní dno, prolaps, kompartment, implantát, mesh, operace, POP - Pelvic Organ Prolapse


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se