Placenta a annexin V receptory, protilátky proti annexinu V a proti ostatním fosfolipidům u žen opakovaně potrácejících


Placenta and Annexin V Receptors, Antibodies against Annexin V and against Other Phospholipids in Patients with Recurrent Pregnancy Loss

The aim:
To study placenta annexin V receptors, and serum antibodies against ph-acid, ph-ethanolamine, ph-glycerol, ph-inositol, ph-serine, cardiolipin, β2-glycoprotein I, prothrombin a annexin V in patients with recurrent pregnancy loss.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics and Faculty Hospital of Charles University, Plzen.

Methods:
We examined sera and placenta tissue from 156 patients in reproductive age with unexplained repeated pregnancy loss. Control group of eighty-four fertile healthy women was included. ELISA methods were used for detecting a panel of sera of anti-phospholipid antibodies (aPLs). Immunolocalization of annexin V receptors in 143 trophoblast-placenta specimen of 156 patients was investigated by the immunofluorescence technique using Annexin V-FITC, Apoptosis and Annexin V-CY3 commercial kits.

Results:
Positivity for anti-phospholipid antibodies mainly against ph-serine, ph-inositol, and ph-ethanolamine was found together in 80.8%, anti-prothrombin antibodies in 12%, and anti-annexin V antibodies in 13.5% women. No significant levels of aPLs were found in 6 controls. Immunohistopathology of placenta also exhibited some changes manifested by the presence of apoptotic and necrotic cells in trophoblast, and very few microtrombotization in some intervillous spaces and in placenta vessels.

Conclusion:
Our detailed study demonstrated the prevalence of majority of antiphospholipid antibodies as one of the high risk factor of repeated reproductive failure. Very low microthrombosis in placenta could be explained by the changes of haemocoagulation properties out of uterus.

Key words:
placenta, annexin V, pregnancy loss, phospholipids


Autoři: Z. Ulčová-Gallová 1;  P. Mukenšnabl 2;  Š. Hadravská 2;  K. Bibková 1;  J. Šlechtová 2;  V. Kyselová 4;  Z. Mičanová 1;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Ústav patologické anatomie LF UK a FN, Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 2;  Ústav klinické biochemie a hematologie, přednosta prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 3;  Ústav molekulární genetiky, ČAV, Praha, ředitel akademik V. Pačes, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 469-473
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko a cíl:
U opakovaně potrácejících pacientek sledovat annexinové receptory V na placentě a protilátky proti annexinu V a proti ph-acidu, ph-ethanolaminu, ph-glycerolu, ph-inositolu, ph-serinu, kardiolipinu, β2-glykoproteinu I, protrombinu a annexinu V.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni.

Metodika:
Vyšetřovali jsme séra u 156 pacientek v reprodukčním věku s dg. nevysvětlitelná potrácivost a potracenou placentární tkáň u 143 z nich současně. Kontrolní skupinu tvořilo osmdesát čtyři zdravých fertilních žen. K určení panelu antifosfolipidových protilátek (aPLs) jsme použili klasickou ELISA metodu, k vyšetření placent jsme použili rutinní vyšetření patologie a k určení lokalizace annexinu V pak imunofluorescenční komerční kity Annexin V-FITC a Apoptosis and Annexin V-Cy3.

Výsledky:
Protilátky proti ph-serinu, ph-ethanolaminu a ph-inositolu jsme prokázali celkově u 80,8 %, protilátky proti protrombinu u 12 % a proti annexinu V ve 13,5 %. Nevýznamné koncentrace antifosfolipidových protilátek jsme našli i u šesti kontrol. Potracené placenty vykazovaly některé změny, při kterých jsme objevily apoptotické a nekrotické buňky a velmi slabou mikrotrombotizaci v intervilózních prostorech a v cévách.

Závěr:
Naše detailní studie poukazuje na převahu antifosfolipidových protilátek jako jednoho z vysoce rizikových faktorů opakovaného potrácení. Velmi nízkou mikrotrombotizaci v placentě můžeme vysvětlit změnami hemokoagulačních vlastností mimo dělohu.

Klíčová slova:
placenta, annexin V, těhotenská ztráta, fosfolipidy


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se