Kardiovaskulární riziko a estrogeny


Cardiovascular Risk and Estrogens

Objective:
To describe relations among postmenopause, hormonal therapy, lipid metabolism and risk of cardiovascular diseases.

Design:
Search and analysis of relevant data from medical literature.

Methods:
Analysis of the relation between serum lipid profile and postmenopausal changes, evaluation of positive and negative effects of estrogens on vascular wall and lipid metabolism, analysis of methods for the assessment of cardiovascular risk and evaluation of recent guidelines.

Results:
Postmenopause is connected with significant changes in lipid metabolism, serum lipid profile and with increased risk of cardiovascular diseases. Deficit of estrogens influences lipid metabolism negatively. However, estrogen substitution has both positive and negative effects on vascular wall. Negative effects are: increased occurence of postprandial hyperlipidemia with increased triglycerides, generation of aterogenous small dense LDL particles, increased risk of inflammatory changes in vascular wall and procoagulation situation.

Conclusion:
Hormonal therapy can display some positive effects of vascular wall. However, recent data evaluate hormonal substitution with regard to atherosclerosis and cardiovascular problems as less benefitial or even risky.

Key words:
postmenopause, lipid profile, hormonal substitution, atherosclerosis, cardivasular diseases


Autoři: J. Franeková 1;  Peter Koliba 2 ;  A. Jabor 3;  A. Pohlídal 1;  Z. Holub 4
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie, Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava – Poruba přednosta MUDr. A. Pohlídal, PhD. 1;  Gynekologická klinika, Fakultní nemocnice s poliklinikou, Ostrava – Poruba přednosta MUDr. P. Koliba, CSc. 2;  Úsek laboratorních metod, IKEM Praha, vedoucí prof. MUDr. A. Jabor, CSc. 3;  Gynekologicko-porodnické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, primář doc. MUDr. Z. Holub, CSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2006; 71(6): 483-489
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Upozornit na souvislost mezi postmenopauzou, hormonální terapií, lipidovým metabolismem a rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

Typ studie:
Rešerše relevantních literárních údajů.

Metodika:
Analýza vztahu mezi lipidovým profilem krevního séra a změnami v postmenopauze, posouzení příznivých a nepříznivých účinků estrogenů na cévní stěnu a lipidový metabolismus, analýza možností určení kardiovaskulárního rizika a zhodnocení recentních guidelines.

Výsledky:
Postmenopauza je spojena se změnami v lipidovém metabolismu a se zvýšením rizika kardiovaskulárních onemocnění. Fyziologický metabolismus lipidů je při deficitu estrogenů nepříznivě ovlivněn, ale substituce estrogenů má pro cévní stěnu účinky příznivé i nepříznivé. Negativní účinky zahrnují kromě jiného výskyt postprandiální hyperlipidémie se zvýšením triglyceridů za vzniku aterogenních malých denzních LDL částic, rozvoj zánětlivých změn cévní stěny a vznik prokoagulační situace.

Závěry:
Ačkoli existují doklady o tom, že může hormonální terapie mít příznivé účinky na cévní stěnu, studie z posledních let považují substituci hormony ve vztahu k ateroskleróze za málo přínosnou až riskantní.

Klíčová slova:
postmenopauza, lipidový profil, hormonální substituce, ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2006 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se