Analýza souboru HIV pozitivních rodiček v České republice


Analysis of a HIV Positive Women who Gave Birth in the Czech Republic

Objective:
An analysis of HIV positive women who gave birth between 1st January 1985 to 31st December 2006 in the Czech Republic.

Subject:
A retrospective descriptive analysis.

Setting:
Teaching Hospital Bulovka, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague. Subjekt and methods: The study included HIV positive women that gave birth between 1st January 1985 to 31st December 2006 at Bulovka hospital. The group of 62 HIV positive women ( including 7 secundiparae) gave birth to 71 new-borns (twice twins). The deliveries were performed by C-section. We interrupted breast-feeding by all these women.

Results:
All new-borns were born alive, no one had Apgar score less than 7 at five minutes. No congenital disorders were found. Three new-borns were transfered to Intensive care unit for new-born babies , two due to dysmaturity and one due to abstinence syndrome. 3 new-borns out of total 71 new-borns were HIV positive (4.2%).

Conclusion:
Routine prenatal screening for HIV and high-quality cooperation between obstetricians and infection control doctors are the basic condition of low rate of vertical trasmission HIV infection in the Czech Republic.

Key words:
HIV, pregnancy, labour, AIDS


Autoři: J. Záhumenský 1;  B. Zmrhalová 1;  D. Jilich 2;  D. Driák 1 ;  H. Rozsypal 2;  M. Staňková 2;  M. Krčmář 1;  K. Hurt 1;  K. Maxová 1;  M. Halaška 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, FN na Bulovce, Praha přednosta prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 1;  Klinika infekčních tropických a parazitárních nemocí 1. LF UK, FN na Bulovce, Praha přednosta doc. MUDr. M. Holub, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 228-232
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Analýza souboru HIV pozitivních žen, které v období od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2006 porodily v České republice.

Typ studie:
Retrospektivní deskriptivní studie.

Název sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, FN na Bulovce, Praha.

Metodika:
Soubor tvoří HIV pozitivní ženy, které v období od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2006 porodily na Gynekologicko-porodnické klinice FN na Bulovce. Jde o 69 porodů u 62 žen (sedm žen rodilo již dvakrát), z toho se narodilo 71 novorozenců (2krát gemini). Všechny porody byly vedeny per sectionem caesaream. Po porodu se rutinně prováděla zástava laktace.

Výsledky:
Všichni novorozenci byli porozeni živí, žádný neměl v 5. minutě Apgarové skóre méně než 7. Nebyly zjištěny vrozené vývojové vady. Celkem 3 novorozenci byli po porodu transportováni na novorozeneckou JIP, 2krát kvůli nezralosti a 1krát kvůli novorozeneckému abstinenčnímu syndromu. Z celkového počtu 71 novorozenců jsou celkově 3 HIV pozitivní (4,2 %).

Závěr:
Povinný prenatální screening HIV a kvalitní spolupráce infektologů a porodníků jsou základním předpokladem nízkého počtu vertikálních přenosů HIV infekce v České republice.

Klíčová slova:
HIV, těhotenství, porod, AIDS


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se