Vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozence, poporodní adaptaci, trofiku a průběh abstinenčního syndromu novorozence


The Effect of Substitution Therapy on the Birth Weight of the Newborn, its Postpartum Adaptation, Trophic and Course of the Neonatal Abstinence Syndrome

Objective:
Evaluation of the effect of substitution therapy on the birth weight of the newborn, its postpartum adaptation and course of the neonatal abstinence syndrome.

Design of the study:
A three-year prospective study.

Setting:
The Department of Gynecology and Obstetrics of the Teaching Hospital and the 2nd Medical Faculty of the Charles University, Prague.

Methods:
This prospective study was carried out in the period of 2005-2007. Included in the study were heroin-addicted pregnant women and pregnant women who undergoing methadone and buprenorphine substitution therapy. During the 3 years we followed-up 47 heroin-addicted women and 60 women under substitution therapy for prenatal screening. Of this number, 36 pregnant women were methadonesubstituted and 24 buprenorphine-substituted. Individual groups were compared using the Kruskal-Wallis ANOVA test. Correlation of dichotomic variables was evaluated by means of longlinear models. Calculations were done by means of NCSS 2002 statistical software (Number Cruncher Statistical Systems, Kaysville, UT, USA).

Results:
Statistically birth weight of newborns was significantly lowest in the group of heroin-addicted women as compared to the group receiving substitution with buprenorphine p<0.01 and as compared to the group of methadone-substituted patients p<0.05. Having monitores changes in the placenta the statistically highest number of changes was exhibited by heroin users, both when compared to methadone users (p<0.01) and buprenorphine users (p<0.001). The highest statistically significant number of newborns with IUGR symptoms were born to heroin-addicted women. The lowest Apgar score was recorded in all three evaluations in the group of buprenorphine users and the highest in methadonesubstituted women.

Conclusion:
Substitution therapy provides pregnant women with the possibility of social stabilization, adaptation, and adequate prenatal care. With regard to the fact that methadone substitution protracts the newborn’s abstinence syndrome, attention has been recently focused on substitution with buprenorphine that seems to be a more considerate option, from this point of view.

Key words:
drug abuse, substitution, methadone, buprenorphine, pregnancy


Autoři: B. Vavřinková;  T. Binder
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 247-253
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vliv substituční terapie na porodní hmotnost novorozence, jeho poporodní adaptaci a průběh abstinenčního syndromu.

Typ studie:
Tříletá prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Metodika:
Prospektivní studie probíhající v letech 2005–2007. Do studie byly zařazeny těhotné ženy závislé na heroinu a těhotné ženy na substituční terapii methadonem nebo buprenorphinem. Za 3 roky jsme sledovali 47 žen závislých na heroinu a 60 žen na substituční terapii. Z toho 36 těhotných bylo substituováno methadonem a 24 těhotných buprenorphinem. Jednotlivé skupiny byly srovnávány pomocí Kruskalova-Wallisova testu ANOVA. Vzájemný vztah mezi dichotomickými proměnnými byl hodnocen pomocí longlineárních modelů. K výpočtům bylo užito softwaru NCSS 2002 z Numer Cruncher Statistical systems (Kaysville, UT, USA).

Výsledky:
Porodní hmotnost novorozenců byla statisticky významně nejnižší ve skupině žen závislých na heroinu, ve srovnání se skupinou substituovanou buprenorphinem p<0,01 a ve srovnání se skupinou substituovanou methadonem p<0,05. Při sledování změn na placentě bylo statisticky významně více změn prokázáno na placentách žen substituovaných methadonem (p<0,001). Statisticky významně nejvíce novorozenců s příznaky IUGR se narodilo ženám závislým na heroinu. Nejnižší Apgarové skóre bylo při všech třech hodnoceních ve skupině žen užívajících buprenorphin, nejvyšší u žen substituovaných methadonem. Nejdelší léčbu vyžadoval abstinenční syndrom novorozence u žen substituovaných methadonem ve srovnání se skupinou substituovanou buprenorphinem i se skupinou žen závislých na heroinu (p<0,001).

Závěr:
Substituce umožňuje těhotným ženám sociální stabilizaci. Čím je vyšší substituční dávka u matky, tím výraznější jsou abstinenční příznaky novorozence. Vzhledem k tomu, že abstinenční syndrom novorozence je při substituci methadonem protrahovaný, obrací se pozornost k substituci buprenorphinem, který se zdá být z tohoto hlediska šetrnější variantou.

Klíčová slova:
drogová závislost, substituce, těhotenství, methadon, buprenorphin


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se