Okultní ruptura análního sfinkteru během porodu – současné znalosti


Occult Anal Sphincter Tear – Up-to-date Knowledge

Objective:
Summary of the current knowledge of sonographically and clinically detectable anal sphincter injury.

Design:
Review.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and University Hospital Pilsen.

Summary:
Review of the current international literature covering the given problem. Occult anal sphincter tear is defined as an injury, which is clinically undetectable and recognizable just on endoanal ultrasonography. Total frequence of anal sphincter defects detected by sonography varies between 19–67%. At any rate majority of them likely seem to be injuries which are clinically detectable, however undiagnosed and missed. Isolated defect of internal anal sphincter is an example of real occult anal sphincter injury. This is found in around 2% of all vaginal deliveries.

A diligent digital examination of perineum after the delivery and a proper education of perineal anatomy is the cornerstone in improving of the diagnostics. Endoanal ultrasound may serve as a tool in facilitation of the diagnosis.

Key words:
third degree tear, OASIS, occult anal sphincter injury, anal incontinence, fecal incontinence, pelvic floor, perineal trauma, delivery, endoanal ultrasound, EAUS


Autoři: V. Kališ 1;  Z. Chudáček 2;  J. Štěpán jr. 1;  M. Horák 3;  J. Karbanová 1;  Z. Rokyta 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 1;  Radiagnostické oddělení FN Plzeň-Bory, primář MUDr. Z. Chudáček, Ph. D. 2;  Katedra mechaniky, Západočeská univerzita, Plzeň 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 234-240
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí současných znalostí o sonograficky a klinicky detekovatelném poranění análního sfinkteru.

Typ studie:
Přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň.

Souhrn:
Přehled současné literatury týkající se tématu. Okultní ruptura análního sfinkteru je ruptura, která není klinicky diagnostikovatelná a je patrná pouze na endoanální sonografii. Celková frekvence defektů análního sfinkteru po porodu rozeznatelných sonograficky se pohybuje mezi 19–67 %. Pravděpodobně jsou okultní ruptury ve většině klinicky nediagnostikovaná poranění, jsou však detekovatelná, a jsou pouze přehlédnutá. Frekvence izolovaného poranění vnitřního análního sfinkteru, které reprezentuje okultní rupturu análního sfinkteru, se pohybuje okolo 2 %. Základní důraz je nutno klást na pečlivé hodnocení porodního poranění a správnou edukaci anatomie perinea. Endoanální sonografie může být pomocnou metodou, která nám tuto klinickou diagnostiku usnadní.

Klíčová slova:
ruptura perinea 3. stupně, anální inkontinence, fekální inkontinence, pánevní dno, perineální trauma, porod, endoanální sonografie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se