Jak dediferencovat hematopoetické kmenové buňky z umbilikální krve in vitro? Naše první výsledky s použitím kokultivačních systémů


How Can the Haematopoietic Stem Cells from the Umbilical Cord Blood be De-Differentiated in vitro? Our First Results Using the Co-Cultivation Systems

Objective:
Aim of this study was to de-differentiate the haematopoietic stem cells (HSCs) that originated from the umbilical cord blood. One of the ways to do it is to use a co-cultivation system.

Design:
Prospective experimental study.

Setting:
Laboratory study - Institute of reproductive medicine and endocrinology, Pilsen.

Methods:
HSCs were co-cultivated with mouse embryonic stem cells (mESC) with and without feeder cells. After co-cultivation HSCs were analyzed using flow-cytometry for presence of haematopoietic markers (CD34, CD45, CD133) and using immunohistochemistry for presence of embryonic stem cell markers (SSEA-4, Tra-1-60, Tra-1-81).

Results:
No de-differentiation was detectable in any our experiment, only the intensity of the HSC cell markers decreased.

Conclusion:
We suppose that there were two major reasons for the experiment failure: there was no direct cell to cell contact and there was a mixture of cell types that originated from two different species. To reach our goal of in vitro de-differentiation we will need to change our strategy towards a pure human culture system without any animal additives and with cell to cell contact.

Key words:
haematopoietic stem cells (HSCs), mouse embryonic stem cells (mESC), umbilical cord blood (UCB), flow cytometry (FACS), immunohistochemistry


Autoři: P. Uher 1,2;  R. Hűttelová 1 ;  M. Králíčková 1,2;  Z. Novotný 2;  Z. Rokyta 2;  P. Vanderzwalmen 3
Působiště autorů: Institut reprodukční medicíny a endokrinologie, Plzeň, vedoucí lékař MUDr. P. Uher 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc. 2;  Centre Hospitalier Inter Regional Cavell (CHIREC), Braine l`ąlleud, Brusel, Belgie. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 280-283
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Cílem naší práce bylo za pomoci kokultivace dediferencovat lidské hematopoetické kmenové buňky (HKB), které jsme izolovali z pupečníkové krve.

Typ studie:
Prospektivní experimentální studie.

Název a sídlo pracoviště:
Laboratoře Institutu reprodukční medicíny a endokrinologie, Plzeň.

Metodika:
HKB byly kokultivovány s myšími embryonálními kmenovými buňkami (mEKB), a to jak za přítomnosti podpůrných buněk, tak bez nich. HKB byly po kokultivaci analyzovány jednak pomocí průtokového cytometru na přítomnost hematopoetických markerů (CD34, CD45, CD133) a jednak pomocí imunohistochemie na přítomnost markerů dediferenciace (SSEA-4, Tra-1-60, Tra-1-81).

Výsledky:
Ani jedna forma kokultivace s mEKB k dediferenciaci HKB nevedla. Jedinou změnou ve fenotypu HKB buněk byl pokles intenzity hematopoetických markerů.

Závěr:
Domníváme se, že k dediferenciaci nedošlo ze dvou důvodů: nebyl umožněn přímý kontakt buněk a kokultivovány byly buňky dvou různých živočišných druhů. Naším cílem je pokračovat v pokusech dediferencovat dospělé kmenové buňky pomocí kokultivačních systémů za použití buněk stejného živočišného druhu a přímého kontaktu buněk.

Klíčová slova:
hematopoetické kmenové buňky (HKB), myší embryonální kmenové buňky (mEKB), pupečníková krev, průtoková cytometrie, imunohistochemie


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se