Psychosomatické aspekty zhoubného nádoru těla děložního


Psychosomatic Aspects of Malignant Tumours of Uterine Corpus

Objective:
Evaluation of selected scales of the Minnesota Multiphasis Personality Inventory-2 (MMPI-2) within the frame of psychosomatic aspects of gynecological oncology.

Design:
Assessment of actual emotional state and its comparison with the general personality traits of patients before a surgery for gynecologic malignancy.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Medical Faculty PU, Olomouc.

Methods:
The study group included 40 patients before the operation and histological confirmation of the diagnosis of oncological disease in whom the indicators of emotional status and personality structure was assessed. The standardized MMPI-2 was used for differenciation of clinical depression, anxiety and psychastenic traits. The ability of patients to participate in the study and adequately express themselves about their emotional status was examined to estimate the validity of administered data.

Results:
Significantly higher scores in the selected scales of the standardized MMMPI-2 were found in our study group compared to general population. The most marked differences were observed in anxiety and clinical manifestation of depresive symptoms.

Conclusion:
Based on the configuration of the personality scales it is therefore possible to accept the research hypothesis that patients in this group are predisponised to anxiousness as a personality trait even before the final confirmation of their suspected oncological diagnosis.

Key words:
malignant tumours of uterine corpus, psychosocial factors, MMPI-2


Autoři: L. Hansmanová 1;  R. Obereignerů 2;  J. Šmahaj 2
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Katedra psychologie, Filozofická fakulta, UP, Olomouc, vedoucí doc. PhDr. V. Řehan, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 304-308
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Hodnocení vybraných škál Minnesotského osobnostního dotazníku v rámci psychosomatických aspektů gynekologické onkologie. Zjištění aktuálního emočního stavu a jeho porovnání s celkovou osobnostní strukturou pacientek před operací pro gynekologické onkologické onemocnění.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc.

Předmět a metoda studie:
Autoři se ve své studii věnují oblasti gynekologické onkologie, pacientkám před abdominální hysterektomií s oboustrannou adnexektomií a lymfadenektomií, se zaměřením na ukazatele emočního stavu a osobnostní struktury daných pacientek. Využit byl standardizovaný Minnesotský osobnostní inventář, který pro své výjimečné postavení mezi psychodiagnostickými metodami podává velmi přesný popis zkoumaných jevů. Autoři se zaměřují v oblasti emocí, především na odlišení klinické deprese, úzkosti a psychastenických rysů osobnosti. Dále zjišťují schopnost pacientek podílet se na studii a schopnost adekvátně vypovídat o svém emočním stavu, zjišťují tak míru validity administrovaných dat.

Závěr:
Výsledky potvrzují jak výzkumné předpoklady, tak explicitně formulované hypotézy, že u souboru 40 pacientek s gynekologickým onkologickým onemocněním, které byly testovány ještě před operací a histologickým potvrzením diagnózy, je signifikantně vyšší skór ve vybraných škálách Minnesotského osobnostního inventáře zachycujících aktuální emoční stav, kde dominuje úzkost, dále pak nárůst klinických projevů depresivní symptomatiky. Na základě konfigurace charakterových škál lze přijmout také výzkumný předpoklad, že u daného souboru pacientek je predispozice k úzkostlivosti jako osobnostnímu rysu.

Klíčová slova:
zhoubné nádory děložního těla, psychosociální faktory, MMPI-2


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se