Detekce pooperačního lymfedému u pacientek s karcinomem prsu


Detection of postoperative lymphoedema in patients with breast cancer

Objective:
Lymphoedema is a severe postoperative complication after treatment of many malignancies. It is a pathological accumulation of extracellular water (ECW). Early diagnostic tool is needed. Multifrequency bioimpedance analysis (MFBIA) is a method for detection of changes in ECW.

Type of study:
Prospective study.

Setting:
Dept. of Obstetrics and Gynaecology of the 2nd Medical Faculty, Charles University, Prague.

Methods:
We measured a control group of 72 women and a group of 74 patients undergoing a breast cancer surgery during 18 month after the surgery by MFBIA and circumferency. Characteristics of the patients were recorded. The detection of lymphoedema was done using MFBIA, circumferency measurement and upon the symptoms of the patients.

Results:
The average age in the controll and tested group was 40,1 and 58,9 years. The average size of the tumour, grade and positivity if oestrogen receptors was 15,1 mm, 2,04 and 43%. In 23 patients (21%) complete lymphadenectomy was performed, in 51 patients (79%) a detection of sentinel lymph node was performed. Lymphoedema was detected in 8 women (11%). In these patients MFBIA detected lymphoedema 9 month earlier in total than other methods.

Conclusion:
MFBIA is a low-cost and precise method for the detection od early stage postoperative lymphoedema. We recommend to incorporate MFBIA into standard dispensatory plan of every patient combined with circumferency measurement.

Key words:
lymphoedema, MFBIA, breast cancer, detection


Autoři: M. Halaška 1;  P. Strnad 1;  J. Chod 1;  I. Malá 1;  M. Nováčková 1;  H. Stankušová 2;  D. Kolařík 3;  P. Feldmár 1;  L. Rob 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta kliniky doc. MUDr. L. Rob, CSc. 1;  Vysoká škola ekonomická, Praha, vedoucí katedry doc. RNDr. L. Marek, CSc. 2;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka, Praha přednosta kliniky prof. MUDr. M. Halaška, DrSc. 3;  Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha, primářka oddělení MUDr. J. Prausová, CSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(4): 299-304
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Lymfedém je závažnou pooperační komplikací u mnoha malignit. Jedná se o patologické nahromadění extracelulární tekutiny. Zvláště důležitá je u tohoto onemocnění časná diagnostika. V současné době existuje několik metod, které ale většinou měří jen celkový objem končetiny a ne objem extracelulární tekutiny (ECT). Multifrekvenční bioelektrická impedanční analýza (MFBIA) je metoda, která dokáže přesně detekovat změny v ECT.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. Praha.

Metodika:
Změřili jsme kontrolní skupinu 72 žen a skupinu 74 pacientek podstupující operaci pro karcinom prsu pomocí MFBIA a pomocí měření obvodů končetiny před operací a v tříměsíčních intervalech po dobu 18 měsíců. Zaznamenali jsme charakteristiky týkající se pacientky, operace a nádoru. Detekce lymfedému byla stanovovaná pomocí MFBIA, měření obvodů končetin a podle symptomů pacientky.

Výsledky:
Průměrný věk v kontrolní a testované skupině byl 40,1 a 58,9 let. Průměrná velikost nádoru, grade a pozitivita estrogenních receptorů byla 15,1 mm, 2,04 a 43 %. U 23 pacientek (21 %) byla provedena kompletní axilární lymfadenektomie, u 51 pacientek (79 %) byla provedena pouze detekce sentinelové uzliny. Lymfedém byl detekován u 8 žen (11 %). MFBIA detekovala u těchto pacientek lymfedém celkem o 9 měsíců dříve.

Závěr:
MFBIA je levná a přesná metoda k detekci časných stadií pooperačního lymfedému. Doporučujeme ji zařadit do standardního plánu dispenzarizace pacientek spolu s klasickými metodami měření obvodu končetiny.

Klíčová slova:
lymfedém, karcinom prsu, MFBIA, detekce


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se